آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8094
 بازدید امروز : 3249
 کل بازدید : 10190812
 بازدیدکنندگان آنلاين : 4
 زمان بازدید : 0.50
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
عضویت
ساختار
 

مجموعه فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي هر سازمان مي تواند نقش موثر و بسزايي در تحول، رشد و توسعه آن داشته و مسير يا دوره گذرا را براي رسيدن به يك سازمان پويا و مترقي، كوتاه و هموار نمايد.
تحقيقات و مطالعات اگر چه ابزار مناسبي براي رشد و ترقي است، لكن عدم توجه لازم به جايگاه آن و فراهم نيامدن هماهنگي و خواسته هاي سازماني مي تواند اتلاف منابع و انحراف از مسير رسيدن به اهداف را موجب شده و جو  بي اعتمادي و يأس را شايع نمايد. لذا انسجام، هماهنگي، وحدت، هم انديشي، تعاون در تعيين و قبول اهداف سازماني محوري ترين امر در پيمودن اين راه خواهد بود.
پژوهشگاه علوم انتظامی مسئوليت هدايت كلي ساختار تحقيقات و مطالعات ناجا را به منظور پاسخگوئي به نيازهاي پژوهشي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي ستادي و اجرايي در زمان حال و آتي مرتبط با وظائف و ماموريتهاي اين نيرو بر عهده دارد.
فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيتهاي نيروي انساني به عنوان عنصر اصلي تحول سازمان، بهره گيري از عناصر علمي مؤثر در برگزاري جلسات علمي ، هم انديشي ، انتقال تجربه ، تشكيل تيم هاي علمي و تحقيقاتي، تشويق و ترغيب عناصر سازماني به فعاليتهاي علمي و بررسي و نيازسنجي تحقيقات، محور فعاليت رده هاي سازماني تعريف شده در اين ساختار مي باشد.
مجموعه حوزه هاي تعريف شده در اين ساختار هر يك داراي نقش مستقل و متمايزي بوده كه ايفا آن همانند قطعات يك منظومه يكديگر را كامل و هم افزايي مثبتي را در راستاي اهداف سازماني ايجاد خواهند كرد. اين حوزه ها و ماموريت تعريف شده براي آنها بدين شرح مي باشد:
الف) حوزه هدايت و نظارت ستادي:
اين حوزه كه مسئوليت هدايت و نظارت كلي را در ساختار تحقيقات و مطالعات بر عهده دارد، ماموريت خود را از طريق معاونتهاي تحقيقات غيرصنعتي، صنعتي، نظارت و ارزيابي و مركز اطلاع‌رساني كه در تابعيت پژوهشگاه علوم انتظامی تعريف شده اند به انجام مي رساند.
ب) حوزه پشتيباني مفهومي، نظري و آينده پژوهي:
اين حوزه كه مسئوليت پشتيباني مفهومي و نظري از تحقيقات ناجا را بر عهده دارد از طريق سه پژوهشكده امنيتي انتظامي، منابع انساني و فني صنعتي و همچنين مركز اسناد و گنجينه و دفتر امور نخبگان و استعدادهاي برتر در تابعيت سازمان تلاش مي نمايد از تمامي قابليتهاي فردي و سازماني در راستاي دستيابي به جايگاه مناسب در نظريه پردازي پليسي و همچنين ترسيم مناسب روندهاي آتي در محيط هاي متاثر از عمليات پليسي، استفاده نمايد.
ج) حوزه پاسخ يابي علمي كاربردي- تخصصي:
اين حوزه كه مسئوليت اصلي پاسخ يابي علمي كاربردي انتظامي را در تمامي حوزه تخصصي ناجا بر عهده دارد، ماموريت خود را از طريق فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي همچون تحقيق، تاليف، ترجمه، گردهمايي علمي، حمايت از پايان‌نامه هاي تحصيلي و ..... در نزديك به 23 دفتر تحقيقات كاربردي به انجام مي‌رساند. اين دفاتر تحت تابعيت رده‌هاي ستادي و اجراي مركزي ناجا بوده و خط مشي هاي كاري خود را به عنوان رده وابسته از پژوهشگاه علوم انتظامی اخذ مي نمايند.
د) حوزه پاسخ يابي علمي كاربردي- جغرافيايي:
اين حوزه كه مسئوليت اصلي پاسخ يابي علمي- كاربردي انتظامي را با قبول پذيرش تاثيرگذاري محيط جغرافيايي بر ماموريتهاي پليسي در تمامي استانهاي كشور بر عهده دارد، ماموريت خود را از طريق فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي همچون تحقيق، تاليف،‌ ترجمه، گردهمايي علمي، حمايت از پايان نامه‌هاي تحصيلي و ..... در 31 دفتر تحقيقات كاربردي استاني به انجام مي رساند، اين دفاتر تحت تابعيت مستقيم فرماندهي هاي انتظامي استان بوده و خط مشي هاي كاري خود را به عنوان رده وابسته از سازمان تحقيقات و مطالعات ناجا اخذ مي نمايند.
 هـ) حوزه دانش نو:
اين حوزه كه مسئوليت دارد با مطالعات عميق دامنه فعاليت خود را در ژرفاي روشها و تجهيزات مورد استفاده در حوزه عمليات پليسي متمركز نموده تا بتواند به نوعي با خط شكني در مرزهاي دانشي تعريف شده قبلي، به نوعي برتري قابل لمسي نسبت به پليس ساير كشورهاي منطقه دست پيدا نمايد. اين ماموريت از طريق حوزه هاي پژوهشي متنوعي كه در دانشكده هاي پنج گانه دانشگاه علوم انتظامي تعريف گرديده و با اتكاء به قابليتهاي علمي آن مجموعه، تحت تابعيت فرماندهي دانشگاه و هدايت ستادي پژوهشگاه علوم انتظامی، انجام مي گردد.

 آدرس :    

اتوبان کردستان بسمت شمال - خیابان شهید یاسمی

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

تلفن: 81885048

پست الکترونیک :research@police.ir

کدپستی :19395-6516