ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته
 

 ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته

داوطلبان مرد که در آزمون  دوره کاردانی به كارشناسي ناپيوسته سال 1398 شرکت می کنند، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت نام)، يكي از شرايط مشروحه زير را از نظر وضعيت مشموليت و مقررات خدمت وظيفه عمومي دارا باشند . در غير اين صورت مجاز به ادامه  تحصيل نخواهند بود .

1 ـ  كارت پايان خدمت هوشمند .

2 ـ  كارت معافيت دايم هوشمند ( كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص ) .

3- مشمولان داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت (پزشكي،كفالت و ساير ...) در مدت اعتبار آن .

 

تبصره :

در صورت قبولی مشمولان می بایست ، مجوز لازم جهت ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اخذ نمایند . در صورتی که مدت اعتبار معافیت موقت به اتمام برسد دانشجو در صورت احراز شرایط می تواند معافیت تحصیلی اخذ نماید در غیر اینصورت شرایط ادامه تحصیل را نخواهد داشت .


4 ـ مشمولان فارغ التحصیل مقطع کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموده و داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي باشد،لازم است در  تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

5 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ 31/06/98 در سنوات  مجازتحصيلي فارغ التحصيل می شوند.

6 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ناپیوسته بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.

 

مثال: دانشجوی مقطع کاردانی در سنوات مجاز تحصیلی 31/04/98 فارغ التحصیل شده است، آخرین مهلت معرفی وی 31/04/99 خواهد بود.

 

نکته : داوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي( سنوات تحصیلی اولیه + سنوات تحصیلی ارفاقی) به طول انجاميده ، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند .

7 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارت خانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

8 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

9 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارداني يا معادل آن كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي مي‌باشند.

نکته : درصورتي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه، به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، باهمان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعلام كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه(پس از بررسی و دارا بودن سایر شرایط) منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و سپس صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي خواهد بود. در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.

10 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت بدون غیبت (پزشكي،كفالت ) در مدت اعتبار آن.

نکته : اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.

11 ـ كاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) داراي مدرك كارداني که در سنوات مجازتحصیلی فارغ التحصیل شده و فاقد غيبت اوليه .

نکته : اين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي( اقدام از دفاتر پلیس+10) به شرط اين كه دانشجوي اخراجي نبوده باشند، پس از احراز داشتن شرایط ادامه تحصیل، براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد .

تبصره 1ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا مهر ماه 98 به پايان مي رسد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه  مي بايست گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .

 

ضمناً دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که موفق شده اند در سنوات اولیه تحصیلی( حداکثر طی 2.5 سال) مدرک کاردانی اخذ نمایند، در این صورت انصراف آنها به منزله فارغ التحصیل کاردانی محسوب شده و به شرط نداشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته خواهند بود.


12- دانشجويان انصرافي بدون غیبت چنانچه از تاریخ 22/8/90 (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک بارانصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد

تذكرات مهم :

الف) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت قبولي و پذيرش در دانشگاه ، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.

ب) دانشجويان اخراجي دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ،شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت.

پ) فارغ التحصيلان كليه مقاطع كارشناسي مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند .

ت) كاركنان وظيفه(سرباز حین خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نمي باشند . اين دسته از كاركنان وظیفه در صورت قبولي در دانشگاه، نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط ، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد .

ث) برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت تحصيل در مقطع كارشناسيناپيوسته  سه سال مي باشد که طبق تبصره(2) همین ماده، با موافقت کمیسون موارد خاص دانشگاه و احراز شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت سه ماه به دفتر پلیس+10 ، این مدت حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی ( اقدام از سوی دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10 ) شهرستان محل استقرار دانشگاه) قابل افزایش خواهد بود. دانشجوياني كه حداکثر در مدت مذكور فارغ التحصيل نشوند مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نخواهند بود . در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی از سوی دانشگاه، سنوات تحصیلی دانشجو قابل افزایش نخواهد بود.

ج) آن دسته از مشمولانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند صرفاً با درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پلیس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند، در صورت صدور مجوز ادامه تحصیلی(معافیت تحصیلی) می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.