ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
 

ضوابط و مقررات وظيفه عمومي ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398

داوطلبان مرد كه درآزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1398 شركت مي‌كنند، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي وثبت نام)، يكي از شرايط مشروحه زيررا ازلحاظ‌وضعيت مشموليت ومقررات وظيفه عمومي دارا باشند، در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .

1 ـ  كارت پايان خدمت  هوشمند.

2 ـ  كارت معافيت دايم هوشمند( كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص ) .

3- متولدين سال 1352و ماقبل، به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند .

4 ـ مشمولان فارغ التحصیل کارشناسی (در سنوات مجاز تحصیلی) که داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت بوده و زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي باشد، درصورت  عدم تمديد موعداعزام، لازم است در تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. اين افراد درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

5 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ 06/31/ 98 در سنوات مجازتحصيلي (برابر تبصره1 و2 ماده 33 قانون خدمت وظيفه عمومي) فارغ التحصيل مي‌شوند.

6 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنها تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك‌سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند.

7 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارت خانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

8 ـ كاركنان پايور شاغل‌درنيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت وموافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

9 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.

òبه شرطي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان ويا اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، باهمان معافيت تحصيلي حوزه اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است.بديهي است هرموقع حوزه علميه، معافيت تحصيل طلبه‌اي را لغو ياخاتمه يافته اعلام كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي وصدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است.اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند .

10 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكي،كفالت و يا...) در مدت اعتبار آن.

11 ـ كاركنان وظيفه (سربازان درحال خدمت) فارغ التحصيل مقطع كارشناسي بدون غيبت اوليه و به شرط داشتن سایر شرایط استفاده از معافیت تحصیلی.

تبصره ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ 31/6/98 به اتمام مي رسد مجاز به شركت در آزمون مي  باشند ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه،گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .


12- دانشجويان انصرافي بدون غیبت چنانچه از تاریخ 22/8/90 (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک بارانصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد

 

تذكر :

1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.

2) دانشجويان اخراجي دانشگاه‌ها تا پايان خدمت دوره ضرورت ويا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند.

3) فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد مجاز به تحصيل مجدد در اين مقطع نمي باشند.

4) سنوات تحصیلی در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال مي باشد. 

5) دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها می بایست جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس +10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.