دوره دکتری تخصصی پزشکی
 

مقررات وظيفه‌ عمومي براي شركت در آزمون دوره دكتري تخصصي پزشکی سال 1397

داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتري تخصصي (PH.D) رشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشت، طب 
سنتي، داروسازي و دندانپزشكي سال 1397 شركت مي‌كنند، ضروری است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت نام) يكي از شرايط زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه‌عمومي دارا باشند، درغيراين‌صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

 

1 ـ داشتن كارت پايان خدمت.

2 ـ داشتن كارت معافيت دايم (كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص).

3 ـ واجدين شرايط معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري(دارندگان مدرك دكتراي گروه پزشكي متولدین تا پایان سال 1344). اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام، كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.

5 ـ مشمولان داراي برگ آماده به خدمت بدون  غيبت كه زمان پذيرش و ثبت‌نام آنان در دانشگاه، قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي‌باشد، لازم است در تاريخ  مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع دكتراي عمومي كه تا تاريخ 31/6/97 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ‌التحصيل مي‌شوند.

7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع دكتراي عمومي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ‌التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع دكتري تخصصي بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.

öداوطلباني كه مدت تحصيل آنان در دكتراي عمومي بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي به طول انجاميده، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي در مقطع بالاتر راندارند.

 8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و يا وزارت‌خانه‌ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان  مربوط براي ادامه تحصيل.

9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.

10- طلاب‌علوم ديني‌دارنده مدرک دكتراي عمومي‌‌كه داراي‌معافيت تحصيلي حوزوي مي باشند.

ö  در صورتي‌كه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است.

 

 اين‌گونه دانشجويان براي ثبت‌نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت‌نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيل طلبه‌اي را خاتمه يافته اعلام كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به تطبيق واحراز شرايط بهره مندی از معافيت تحصيلي دانشگاهي توسط معاونت وظیفه عمومی استان محل استقرار دانشگاه خواهد بود. در غیر اینصورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت بدون غيبت (پزشكي، كفالت و...) در مدت اعتبارآن.

öاين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و لذا بایستی برابر فرایند تعریف شده درخواست معافیت تحصیلی نمایند.

12 ـ كاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) داراي مدرك دكتراي عمومي فاقد غيبت اوليه.

öاين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي دفاتر پلیس +10 (به شرط اينکه ‌پس از بررسی واجدشرایط برخورداری از معافیت تحصیلی شناخته شوند)، براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.

تبصره ـ كاركنان وظيفه‌اي كه خدمت آنان تا تاريخ 31/6/97 به اتمام مي‌رسد مجاز به شركت در آزمون  مي‌باشند، ليكن بايد پس از قبولي و زمان ثبت‌نام در دانشگاه، گواهي اتمام خدمت ياكارت پايان خدمت ارائه نمايند.

13 ـ دانشجويان انصرافي فاقد غیبت که قبلاً دارای مدرک دکتری بوده اند، در صورتی که از تاریخ 22/8/90 (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک بارانصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آنها در سنوات اولیه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد .

14- مشمولان عضو هيئت علمي دانشگاه ها كه در راستاي«قانون نحوه تامين هيأت علمي مورد نياز دانشگاه ها» در حال انجام خدمت هستند.اين افراد پس از قبولي در دانشگاه، پس از احراز شرایط، جهت ادامه تحصيل برابر فرآیند تعیین شده از خدمت ترخيص خواهندشد.

تذكر:

1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.

2) دانشجويان اخراجي دانشگاه‌ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت.

3) فارغ التحصيلان اين دوره(دکتری تخصصی) مجاز به شركت مجدد در اين آزمون از نظر معافيت تحصيلي نمي باشند.

4) كاركنان وظيفه (سربازان درحال خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نمي باشند. اين دسته از كاركنان در صورت قبولي در دانشگاه در صورت نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد.

5) مدت تحصيل در مقطع دكتري تخصصي (PH.D ) شش سال مي‌باشد.