دوره دکتری تخصصی غیر پزشکی
 

مقررات وظيفه‌عمومي براي شركت در آزمون دوره دكتري تخصصي غیرپزشکی سال 1397

 داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتري تخصصي ناپيوسته رشته هاي غير پزشكي درسال 1397 شركت مي‌كنند، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي وثبت نام)، يكي از شرايط مشروحه زير را از لحاظ وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه‌عمومي دارا باشند، درغيراين‌صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

1 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت هوشمند.

2 ـ دارا بودن كارت معافيت دايم هوشمند (كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص).

3 ـ متولدين تا پایان سال 1350. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.

4 ـ متولدين نيمه اول سال 1347 و قبل از آن به‌شرط اين‌كه تغيير سن نداده باشند.

5 ـ فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد(تاریخ فراغت از تحصیل در سنوات مجاز تحصیلی باشد) که داراي برگ آماده به خدمت بدون  غيبت بوده و زمان پذيرش و ثبت‌نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي‌باشد، لازم است در  تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. در غيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي ارشد كه تا تاريخ31/6/97 درسنوات مجاز تحصيل(برابرتبصره 1 و 2 ماده 33 قانون وظيفه عمومي) فارغ‌التحصيل مي‌شوند.

7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد كه در سقف سنوات مجاز فارغ‌التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع دكتري بيش از يك‌سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند.

8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان‌ها و يا وزارت‌خانه‌ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان  مربوط براي ادامه تحصيل.

9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل.

10 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي ارشد و داراي معافيت تحصيلي حوزوي.

*  درصورتي كه مركز مديريت حوزه‌هاي علميه كشور يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان ويا اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، با همان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. بديهي است هر موقع حوزه علميه، معافيت تحصيلي طلبه‌اي را لغو ياخاتمه يافته اعلام كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي وصدور معافيت تحصيلي دانشگاهي است. اين‌گونه دانشجويان براي ثبت‌نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت‌نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند.

11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت هولوگرام دار بدون غيبت (پزشكي، كفالت و يا ...) در مدت اعتبارآن.

12 ـ كاركنان وظيفه (در حال خدمت) فارغ‌التحصيل مقطع كارشناسي ارشد در سنوات مجاز تحصیلی و بدون غيبت اوليه.  

این دسته از کارکنان وظیفه پس از اعلام قبولی از سوی دانشگاه با ارائه گواهی اشتغال به خدمت، مشروط به اینکه قبلاً دانشجوی اخراجی نبوده و سابقه فرار از خدمت نیز نداشته باشند، برای ادامه تحصیل از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+10 ترخیص خواهند شد.

تبصره ـ كاركنان وظيفه‌اي كه خدمت آنان تا تاريخ31/6/97 به اتمام مي‌رسد مجاز به شركت در آزمون  مي‌باشند، ليكن بايد پس از قبولي و موقع ثبت‌نام در دانشگاه، كارت پايان خدمت هوشمند ارائه نمايند.

13 ـ دانشجويان انصرافي مقطع دکتری ناپیوسته دانشگاه‌ها، درصورتي كه در سنوات اولیه موضوع تبصره (1) ماد (33) قانون از تحصيل انصراف داده و همچنين از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و يا رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.مضافاً مشروط به اينكه از تاريخ 22/8/90 به بعد، از امتياز يكبار انصراف استفاده نكرده باشند.

 

تذكر:

1) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند و درصورت شركت درآزمون و قبولي در دانشگاه، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.

2) فارغ‌التحصيلان مقطع دكتري تخصصی ناپیوسته مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي‌باشند.

3) دانشجويان اخراجي دانشگاه‌ها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.

4) سنوات تحصيلی در مقطع دكتري تخصصی ناپیوسته 6 سال مي‌باشد.

5) دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاه ها می بایست جهت اخذ معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، با برگ درخواست معافیت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس +10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند، در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.