باجه اطلاع رسانی
 

سازمان وظیفه عمومی در راستاي توسعه خدمات الكترونيك و به منظور تسريع در رسيدگي به امور مشمولان اقدام به ايجاد سامانه خدمات حضوری والكترونيك سازمان وظيفه عمومي ناجا با تعداد 10 دستگاه كيوسك اطلاع رساني با قابليت ارائه اطلاعات در زمينه هاي اعزام به خدمت، خروج از كشور، امريه ، سوابق خدمتي ، كسرخدمت ، معافيت هاي كفالت، پزشكي، موارد خاص، تحصيلي و ... در محل ورودی سازمان ، اقدام نموده است كه مشمولان بدين وسيله مي توانند با مراجعه به اين سامانه و انتخاب يكي از گزينه هاي مورد نظر و وارد نمودن كد ملي خويش از آخرين وضعيت خدمتي خود اطلاع حاصل و پرينت اخذ نمايند .