دوره کاردانی
 

مقررات وظيفه عمومي براي شركت در دوره های كاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر 1398

داوطلبان مرد شركت كننده در دوره های كارداني مهر97 لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه ( قبولي قطعي و ثبت نام ) يكي از شرايط زير را از نظر وضعيت مشموليت و مقررات وظيفه عمومي دارا باشند. درغير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود .

1-  كارت پايان خدمت هوشمند .

2- كارت معافيت دايم هوشمند (كفالت ، پزشكي ، ايثارگران و موارد خاص).

3-  برگ معافيت موقت بدون غيبت (پزشكي،كفالت ) در مدت اعتبار آن.

تبصره :

در صورت قبولی مشمولان می بایست ، مجوز لازم جهت ثبت نام در دانشگاه را از معاونت وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اخذ نمایند . در صورتی که مدت اعتبار معافیت موقت به اتمام برسد دانشجو در صورت احراز شرایط می تواند معافیت تحصیلی اخذ نماید در غیر اینصورت شرایط ادامه تحصیل را نخواهد داشت .


4 - دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهي كه به صورت حضوري و بدون وقفه تحصیلی مشغول به تحصيل بوده و حداکثر تا 30/06/98 در سنوات مجاز تحصيلي فارغ التحصيل شناخته می شوند .

5- مشمولان ديپلم یا پیش دانشگاهی که در سنوات مجاز تحصیلی بصورت پيوسته و حضوري(روزانه،بزرگسالان و آموزش از راه دورفارغ التحصل شده و مشروط به اينكه از تاريخ فراغت از تحصيل آنان در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي تا زمان پذيرش در دانشگاه بيش از يك سال سپري نشده و همچنين قبل از ثبت نام در دانشگاه نيز وارد غيبت نشده باشند .

6 - دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت (18سالگي تمامموفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي به صورت حضوري يا غيرحضوري (داوطلب آزاد) شده باشند به شرط نداشتن غيبت.

توضيح : دانش آموزاني كه درسن17 سالگي و قبل از سن مشموليت موفق به اخذ ديپلم يا پيش دانشگاهي مي شوند چنانچه حداكثر تا شش ماه پس از رسيدن به سن مشموليت (18سالگي تماموارد دانشگاه شوند مجاز به ادامه تحصيل مي باشند در غيراين صورت به دليل ورود به غيبت ،مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود . مگر اين كه در مهلت شش ماه معرفي ، خود را از طريق يكي از دفاتر پليس +10 به وظيفه عمومي معرفي كرده و لذا زمان پذیرش در دانشگاه داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند .  

7- فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي که طی سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموده و داراي برگ اعزام به خدمت بدون غيبت اند و تاريخ اعزام آنان سپري نشده باشد.
تبصرهافرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي يا پذيرش در دانشگاه مي باشد، لازم است برابر ضوابط

مربوط نسبت به تمديد موعد اعزام خود اقدام نمايند در غير اينصورت به دليل ورود به غيبت شرايط ادامه تحصيل را از دست خواهند داد.

 8- كاركنان وظيفه اي(سربازان حین خدمت) كه خدمت دوره ضرورت آنان تا تاريخ ثبت نام و شروع به تحصيل به پايان مي رسد.( اين دسته از افراد مجاز به شركت در آزمون مي باشند ليكن بايد به هنگام ثبت نام در دانشگاه ، گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند ).

9- طلاب علوم ديني دارنده مدرك ديپلم يا پيش دانشگاهي و داراي معافيت تحصيلي حوزه.

اين دسته از طلاب، مادامي كه اشتغال به تحصيل آنان از سوي مركز مديريت حوزه علميه مربوط تأييد شود، در صورت موافقت آن مرکز(حوزه علمیه) ميتوانند باهمان معافيت تحصيلي حوزه ، در دانشگاه نيز تحصيل نمايند و در صورتي كه معافيت تحصيلي آنان به هردليل از سوي حوزه لغو گردد، مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نمي باشند . ضمناً هنگام ثبت نام در ابتدای هر ترم تحصیلی، ارائه نامه موافقت و اشتغال به تحصیل حوزه الزامیست.

10- كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارايه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت از سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

11- دانشجويان انصرافي بدون غیبت چنانچه از تاریخ 22/8/90 (ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک بارانصراف از تحصیل داده باشند و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد .

نكات مهم در ارتباط با شرايط ادامه تحصيل و صدور معافيت تحصيلي براي مشمولان :

1ـ مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت شركت در آزمون و قبولي در آن ، مجوز تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاهها مجاز به ثبت نام از آنها نمي باشند .

2ـ دانشجويان اخراجي دانشگاه ها تا پايان خدمت دوره ضرورت يا اخذ معافيت دايم مجاز به ادامه تحصيل  نمي باشند .

3ـ فارغ التحصيلان مقطع كارداني مجاز به شروع به تحصيل مجدد در اين مقطع (كاردانينمي باشند .

4ـ برابر تبصره (2) ماده (35) قانون خدمت وظیفه عمومی، ترخيص سربازان حين خدمت جهت ادامه تحصيل در مقطع كارداني مجاز نمي باشد .

5ـ دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند، در طول تحصيلات دانشگاهي (از ديپلم تا دكتري) فقط يكبار(از تاریخ 90/08/22 به بعدمجاز به انصراف مي باشند مشروط به اين كه در سنوات اولیه تحصيلي انصراف داده و از زمان انصراف تا شروع به تحصيل مجدد بيش از يك سال سپري نشده باشد.

6ـ كاركنان وظيفه مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند .

7ـ برابر تبصره (1) ماده (33) قانون سنوات اولیه تحصيلی در مقطع كارداني پيوسته و ناپيوسته حداكثر 2.5 سال مي باشد . که برابر تبصره(2) همین ماده، با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه و سایر شرایط، این مدت حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با درخواست دانشگاه ظرف مدت سه ماه به دفتر پلیس+10 قابل افزایش می باشد. دانشجویانی که در مدت مذکور فارغ التحصیل نشوند مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهند بود. در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی سنوات تحصیلی دانشجو قابل افزایش نخواهد بود.

8- آن دسته از مشمولانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند، با درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پلیس +10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند، در صورت صدور مجوز ادامه تحصیل(معافیت تحصیلی) می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.