عضویت
 

در صورت تمایل به عضویت در پایگاه اینترنتی سازمان وظیفه عمومی و استفاده از خبر نامه این پایگاه نسبت به تکمیل و ارسال فرم زیر اقدام نمائید.
در حال حاضر ارسال خبر نامه برای پست الکترونیک کلیه اعضا برقرار گردیده است و بزودی امکان ارسال اخبار بصورت پیامک نیز برای کلیه اعضا فراهم خواهد شد.متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*