ایرانیان خارج از کشور
 

ایرانیان خارج از کشور

از آنجائیکه یکی از مشکلات هم وطنان عزیز ایرانی در نقاط مختلف دنیا عدم دسترسی به منابع مورد نیاز در مورد وظیفه عمومی و پاسخگوئی به سئوالات و درخواستهای آنان می باشد ، این سازمان جهت اطلاع رسانی به این دسته از مخاطبان خود با ایجاد بخش ویژه ایرانیان مقیم خارج سعی در راهنمائی و پاسخگوئی به هم وطنان گرامی را دارد .

لذا خواهشمند است جهت کسب نتیجه بهتر در دریافت پاسخ به سئوالات خود به ترتیب بخش سئوالات متداول ، سپس بخش قوانین و مقررات را مطالعه نمائید و در صورت عدم کسب نتیجه ، سئوال خود را در بخش مشاوره غیرحضوری مطرح نمائید.

سوالات متداول

عمومی ترین سئوالات مطرح شده از سوی ایرانیان خارج از کشور مرتبط با موضوع وظیفه عمومی به همراه پاسخهای آنها جهت دسترسی سریعتر به پاسخ سئوالها مشاهده

قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات ، دستورالعملها و بخشنامه های وظیفه عمومی مربوط به ایرانیان مقیم در خارج از کشور مشاهده

 

مشاوره غیرحضوری

طرح سئوالات مربوط به وظیفه عمومی و دریافت پاسخ از سوی کارشناسان سازمان وظیفه عمومی ناجا بصورت غیر حضوری و آفلاین مشاهده

Iranian living abroad

Since one of the problem of dear Iranian compatriots all around the world is the lack of access to essential resources of public military service and also responding to their questions and requests , this organization wants to inform these people by creating special section of Iranian resident abroad and tries to guide and respond to to dear compatriots.

 

please read the common questions section and rules and regulations section to get an appropriate result. if you do not get the appropriate answer you can use our distance consulting section.

Common questions

Most common questions with their answers about various topics of public military service See moreRules and regulations

Rules and regulations , directions of public military service. See more

 

Distance consulting section

Communications with reports of public military service in related topics of military service offline form and getting answer through tracking code and email See more