چهارمحال و بختیاری
 
مرکز استان
آدرس شهركرد-بلوار كشاورز-معاونت وظيفه عمومي
تلفن 03812182659
فکس 03812182688
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان لردگان
آدرس ميدان شهدا-خيابان شهدا-جنب كلانتري
کد پستی
تلفن 03812184741
شهرستان بروجن
آدرس ميدان امام-جنب ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی
تلفن 03812184354
شهرستان فارسان
آدرس ميدان دفاع مقدس-روبروي شبكه بهداشت
کد پستی
تلفن 03812188625
شهرستان اردل
آدرس ميدان عشاير-جنب كلانتري
کد پستی
تلفن 03812187807