تماس با ما
 
آدرس پست الکترونیک:

سوالات مرتبط با وظيفه عمومي را مي توانيد از طريق مشاوره خدمات وظيفه عمومي مطرح نماييد اين آدرس الكترونيكي صرفاً جهت ارتباط سازمانها ،نهادها ، افراد حقوقي مي باشد

 

khedmat-moghaddas@police.ir


 اخبار و مطالب فرهنگی  خود را برای درج در پایگاه فرهنگی سرباز به پست الکترونیک    info@vazifeh.ir ارسال نمایید .


 تلفن گویا :

كارشناسان سامانه تلفن گويا به شماره 096480 در طول ايام هفته  آماده ارائه مشاوره به شما متقاضيان محترم در زمينه قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي مي باشند .

ساعات فعالیت :

ساعات پذیرش مراجع کننده گان به سازمان وظیفه عمومی ناجا  به شرح ذیل می باشد .

از شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی  13:00

آدرس :

تهران ، میدان سپاه ، سازمان وظیفه عمومی ناجا