نظرسنجی
 

سازمان وظیفه عمومی ناجا با آگاهی از این موضوع که اکثر مخاطبان این سازمان قشر جوان جامعه می باشند و از آنجائیکه خدمت به جوانان جامعه ایران اسلامی را وظیفه و افتخار خود می داند ، در پویایی و رضایتمندی در ارائه خدمات ، نگاه ویژه ای به نظرات مخاطبان دارد.لذا خواهشمند است با ارائه نظرات و پیشنهادات از طریق تکمیل فرم زیر این سازمان را در ارائه خدمات یاری نمائید.

1-به نظر شما شکل ظاهری و پوسته پایگاه سازمان وظیفه عمومی تا چه حد مناسب با موقعیت اداری و از طرفی مخاطبان این سازمان می باشد؟
2-به نظر شما این پایگاه تا چه میزان توانسته است در ارائه مطالب مورد نیاز مخاطبان خود مفید واقع شود؟
3-نحوه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز به چه میزان مورد رضایت است؟
4-میزان رضایتمندی شما از نحوه برخورد با مراجعه کنندگان در سازمان وظیفه عمومی چگونه است؟


متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*