دفاتر پلیس + 10
 

برای مشاهده لیست دفاتر خدمات اینجا را کلیک بفرمائید

تعرفه های خدمات سازمان وظیفه عمومی به شرح ذیل می باشد:

تعرفه صدور کارت معافیت پزشکی
مقطع دکتری تخصصی دکتری حرفه ای كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم
مبلغ مبلغ 1.300.000 ريال براي كليه مقاطع تحصيلي
ملاحظات
  • افراد پس از صدور راي معافيت ،اقدام به پرداخت تعرفه نمايند .
  • تعرفه صدور كارت معافيت پزشكي در تمام مقاطع تحصيلي براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) وسازمان بهزيستي به مبلغ ۵۰.۰۰۰ريال مي‌باشد.
  • مبلغ تعرفه معاینه اولیه مشمولان توسط پزشکان معاین ۲۲۰.۰۰۰ ریال می باشد.
تعرفه معاینات تخصصی مشمولان
مبلغ معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت از دوره خدمت (برای بار اول) 130.000 ریال معاینات تخصصی پزشکی از مشمولان متقاضی معافیت (برای نوبت های بعدی) 195.000 ریال
تعرفه صدور كارت معافيت كفالت
مقطع دکتری تخصصی دکتری حرفه ای كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم مشمولان ایرانی خارج از کشور
مبلغ 13.000.000 ریال 10.400.000 ریال 10.400.000 ریال 3.250.000 ریال 3.250.000 ریال 1.300.000 ریال 975.000 ریال 130.000.000 ریال
ملاحظات
  • افراد پس از صدور راي معافيت اقدام به پرداخت تعرفه نمايند
  • تعرفه صدور كارت معافيت‌ كفالت در تمام مقاطع تحصيلي براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به مبلغ ۵۰.۰۰۰ريال مي‌باشد.
تعرفه سپرده خروج از كشور
رديف نوع سفر مبلغ و نوع تعرفه‌هاي مربوط به خروج از كشور
۱ خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.
۲ خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي سپردن مبلغ 80 ميليون ريال وديعه نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي با مراجعه به شعبات موسسه قوامي
۳ خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي
۴ خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي
سفر به مقصد‌ كشور سوريه
سپردن 150 ميليون ريال ديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت ويا ارايه ضمانت‌نامه بانكي
  خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي
سفر به مقصد كشور عربستان و عراق
سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و همچنين ارايه تعهد محضري ضامن .
۵ خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي سپردن 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي.
۶ خروج از كشور به منظور سفرهاي ورزشي ارايه تضمين لازم به مبلغ 150 ميليون ريال توسط‌ سازمان ‌تربيت ‌بدني.
۷ خروج از كشور مشمولان به منظور درمان و مداواي بيماري پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال سپرده نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي.
۸ خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها براي سفرهاي زيارتي سپردن مبلغ 1.000.000 ريال وديعه نقدي براي سفر به كشورهاي عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150،000،000ريال براي به يكي از شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور
۹ خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها براي سفرهاي سياحتي با توجه به سپري كردن ميزان تعهد از وديعه متناسب پرداخت مي گردد.
۱۰ خروج از كشور متعهدين خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپيمايي و قوه قضائيه براي سفرهاي زيارتي سپردن مبلغ 1.000.000 ريال وديعه نقدي براي سفر به كشورهاي عراق، عربستان و سپردن مبلغ 150،000،000ريال براي به يكي از شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور
۱۱ خروج از كشور متعهدين خدمت به آموزش و پرورش، سازمان هواپيمايي و قوه قضائيه براي سفرهاي سياحتي با توجه به سپري كردن ميزان تعهد از وديعه متناسب پرداخت مي گردد.
۱۲ خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور سپردن تضمين لازم از طرف وزارتخانه و يا سازمان مربوطه
۱۳ خروج از كشور به منظور ادامه تحصيل وثيقه به مبلغ 150.000.000 ريال سپرده نقدي ويا ارائه ضمانت نامه ويا سند ملكي
۱۴ خروج از كشور نخبگان با تعهد بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح در مرحله صدور كارت بدون تعهد
    با تعهد بنياد نخبگان ستاد كل نيروهاي مسلح در حال انجام تعهد با تعهد محضري به مبلغ150 ميليون ريال
تعرفه صدور كارت معافيت ایثارگران
مقطع دکتری تخصصی دکتری حرفه ای كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم مشمولان ایرانی خارج از کشور
مبلغ 13.000.000 ریال 10.400.000 ریال 10.400.000 ریال 3.250.000 ریال 3.250.000 ریال 1.300.000 ریال 975.000 ریال 130.000.000 ریال
ملاحظات
  • افراد پس از صدور راي معافيت اقدام به پرداخت تعرفه نمايند
  • تعرفه صدور كارت معافيت‌ كفالت در تمام مقاطع تحصيلي براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به مبلغ ۵۰.۰۰۰ريال مي‌باشد.
تعرفه صدور كارت معافيت موارد خاص (عفو رهبری )
مقطع دکتری تخصصی دکتری حرفه ای كارشناسي ارشد كارشناسي فوق ديپلم ديپلم زيرديپلم مشمولان ایرانی خارج از کشور
مبلغ 13.000.000 ریال 10.400.000 ریال 10.400.000 ریال 3.250.000 ریال 3.250.000 ریال 1.300.000 ریال 975.000 ریال 130.000.000 ریال
ملاحظات
  • تعرفه صدور كارت معافيت‌ كفالت در تمام مقاطع تحصيلي براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي به مبلغ ۵۰.۰۰۰ريال مي‌باشد.
تعرفه تعویض کارت هوشمند معافیت و پایان خدمت
هزینه تعویض کارت معافیت هوشمند 200.000
هزینه تعویض کارت پایان خدمت هوشمند، ۱۲۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی به خزانه داری کل
و ۱۴۰.۰۰۰ ریال هزینه ثبت در دفاتر پلیس +۱۰ و شرکت توسعه و پژوهش
260.000
تعرفه صدور کارت المثنی معافیت و پایان خدمت
هزینه المثنی کارت معافیت هوشمند 200.000
هزینه المثنی کارت پایان خدمت هوشمند، ۱۲۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی به خزانه داری کل
و ۱۴۰.۰۰۰ ریال هزینه ثبت در دفاتر پلیس +۱۰ و شرکت توسعه و پژوهش
260.000