مشاوره غیرحضوری
 

1-پاسخ به پرسشها در این بخش بصورت offline خواهد بود.

2-جهت دریافت مشاوره از گزینه "ثبت درخواست مشاوره" استفاده نمائید و برای اطلاع از نتیجه و پاسخ مشاوره از گزینه جستجوی پاسخ مشاوره استفاده بفرمایئد.

3-سعی مشاوران تخصصی این سازمان بر این اساس است که در حداقل زمان به پرسشها پاسخ داده شود ، منتهی زمان پاسخگوئی به پرسشها به حجم درخواستها بستگی دارد.

4-پرسشهای خود را بصورت خلاصه و مفید درج نموده و از ارسال درخواستهای تکراری خودداری نمائید.

5-در صورت دریافت مجوزهای لازم ،بخش مشاوره آنلاین پایگاه بزودی راه اندازی خواهد شد