معرفی خدمات
 

سازمان وظیفه عمومی ناجا ، به عنوان یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمات به مردم با رویکرد بهره برداری از تکنولوژی های روز دنیا سعی در بهبود کمیت و کیفیت خدمات دهی به مردم می باشد و از آنجاکه مخاطب خود را نسل جوان مملکت می داند وظیفه خطیری را بر دوش خود احساس می نماید چرا که جوانان امروز با آگاهی از تکنولوژی های نوین به نحو مناسب و بهینه از آنها بهره برداری می نمایند و آنرا وظیفه سازمانهای خدمات دهنده می دانند.

در این بخش ، برخی از خدمات جدید این سازمان معرفی می گردد.

این سازمان همواره منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات جهت ارائه خدمات بهتر به مخاطبان خود می باشد .نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق پست الکترونیک سازمان khedmat-moghaddas@police.ir و یا از طریق بخش پیشنهادات و انتقادات این پایگاه ارسال نمائید.