پرسش های متداول
 
پرسش 1: مشمول به چه كسي گفته مي‌شود؟

جواب: مشمول كسي است كه در شمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار داشته باشد. برابر قانون، افراد از 18 سالگي تمام تا 50 سالگي تمام در شمول قانون وظيفه عمومي قرار دارند.

پرسش 2: با توجه به تغييراتي كه در قانون وظيفه عمومي صورت گرفته، سن مشموليت در حال حاضر چه سني است؟

جواب: برابر ماده (2) قانون خدمت وظيفه عمومي، هر فرد ذكور ايراني در ماهي كه طي آن ماه به سن 18سال تمام مي‌رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است.

پرسش 3: افرادي كه سن خود را تغيير داده‌اند تكليف آنها چيست؟

جواب: برابر قانون، سن مشمولان از لحاظ خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت از آن، تابع مندرجات اوليه اولين شناسنامه بوده و هرگونه تغييري كه بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نمي‌باشد مگر اينكه تغيير سن آنان بر مبناي ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب سال 67 صورت گرفته باشد.

پرسش 4: در مورد قانون مربوط به تغيير سن توضيح بيشتري دهيد؟

جواب: برابر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي مصوب 1367، تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است. در تبصره اين قانون آمده: صاحب شناسنامه تنها يك بار در طول عمر و در صورتي كه اختلاف سن واقعي با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيون مربوط، بيش از 5 سال باشد مي‌تواند سن خود را اصلاح نمايد.

پرسش 5: تغيير سن براي بستگان مشمول مانند پدر، در ارتباط با معافيت كفالت پذيرفته مي‌شود؟

جواب: خير. سن بستگان و افراد تحت تكفل مشمولان از لحاظ معافيت،‌تابع مندرجات اوليه اولين شناسنامه آنان است و هرگونه تغييري كه بعداً به عمل آمده باشد از لحاظ وظيفه عمومي معتبر نخواهد بود مگر اينكه شناسنامه اوليه آنان با حكم قضايي ابطال شده باشد كه در اين صورت شناسنامه جديد ملاك است.

پرسش 6: مدت خدمت سربازي در حال حاضر چند ماه مي‌باشد؟

جواب : با توجه به مقررات موجود كه از ابتداي سال 1391 به مرحله اجرا درآمده، مدت خدمت دوره ضرورت به شرح زير مي‌باشد:
الف : خدمت كاركنان وظيفه مأمور به دستگاه‌هاي غير نظامي (امريه): 24 ماه ب : خدمت كاركنان وظيفه در نيروهاي مسلح و يگان‌هاي حفاظت در مناطق عادي: 21 ماه پ : خدمت كاركنان وظيفه غيربومي در مناطق امنيتي غيردرگير، مناطق عملياتي مناطق محروم و بد‌ آب‌ و هوا: 19 ماه ت : خدمت كاركنان وظيفه در مناطق جنگي و امنيتي درگير: 18 ماه

پرسش 7: اگر فردي وضعيت خدمت سربازي خود را مشخص نكرده باشد چه محروميت‌هايي شامل حال او مي‌شود؟

جواب: برابرماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي، انجام امور زير در مورد مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدرك دالّ بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان مي‌باشد:
الف: دريافت هر گونه وام و كمك‌هاي كشاورزي و صنعتي و دامداري و مسكن از طريق بانك‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني. ب: كانديدا شدن جهت انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ساير شوراها و انجمن‌هاي قانوني. پ: تحويل اصل گواهينامه يا پايان نامه دوره‌هاي تحصيلي ديپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه. ت: صدور پروانه كسب و اجازه اشتغال و عضويت در شركت‌هاي تعاوني. ث: دريافت مستمري از سازمان‌هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني. ج: - استخدام به هر صورت (رسمي، پيماني، روزمزد و خريد خدمت) در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي قانوني و شركت‌هاي دولتي.

پرسش 8: چه مداركي نشان‌دهنده رسيدگي به وضع مشموليت افراد مي‌باشد؟

جواب: مدارك زير نشان‌دهنده رسيدگي به وضع مشموليت افراد بوده و دارندگان آن مي‌توانند حسب مورد از خدمات موضوع ماده 10 قانون وظيفه عمومي بهره‌مند شوند:
الف: كارت پايان خدمت دوره ضرورت. ب: كارت معافيت دايم. پ: برگ معافيت موقت در مدت اعتبار آن. ت: برگ آماده به‌خدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن. ث: گواهي اشتغال به تحصيل (معافيت تحصيلي) در مدت اعتبار آن. ج: گواهي اشتغال به خدمت براي كاركنان وظيفه. چ: گواهي اشتغال به خدمت براي كاركنان نيروهاي مسلح و افراد متعهد خدمت در دستگاه‌هاي غيرنظامي. ح: گواهي صادره از واحدهاي وظيفه عمومي.

پرسش 9: افرادي كه به صورت كارمندي و يا پيماني به استخدام نيروهاي مسلح درمي‌آيند در صورتي كه قبل از اتمام تعهد از خدمت استعفاء دهند يا بركنار شوند، از نظر خدمت سربازي چگونه با آنان رفتار مي‌شود؟

جواب:اين دسته از افراد در صورتي كه در شمول معافيت‌هاي قانوني قرار نداشته باشند، به نسبت چهارماه خدمت يك ماه از خدمت دوره ضرورت آنان كسر مي‌شود و بقيه خدمت دوره ضرورت را برابر قانون انجام مي‌دهند.

پرسش 10: افرادي كه ترك تحصيل كرده و يا زير سن مشموليت ديپلم مي‌گيرند، در چه زماني بايد خودشان را براي خدمت سربازي معرفي كنند؟

جواب: اين دسته از افراد پس از رسيدن به 18 سالگي تمام، شش ماه مهلت دارند كه خود را معرفي كنند در غير اين صورت وارد غيبت مي‌شوند مگر اينكه در مهلت شش ماه، در دانشگاه قبول شده و وارد دانشگاه شوند.

پرسش 11: مشمولاني كه در خارج از كشور اقامت دارند چگونه خود را معرفي مي‌كنند؟

جواب: اين افراد بايد به نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت خود و در صورت نبود آن، به نزديكترين نمايندگي كنسولي يا سياسي دولت مراجعه نمايند.

پرسش 12: آيا مشمولاني كه براي آنان تاريخ اعزام تعيين شده، مي‌توانند تاريخ اعزام خود را تغيير دهند مثلاً تمديد نمايند؟

جواب: بله. مشموليني كه جهت اعزام به خدمت معاذير دارند و نمي‌توانند در موعد مقرر به خدمت اعزام شوند، اعزام آنان حسب مورد به شرح زير به تعويق مي‌افتد:
الف: مشمولاني كه به علت بيماري و يا صدمات جسماني وارده ناشي از حوادث و سوانح (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظيفه عمومي)، قادر به اعزام به خدمت در موعد مقرر نمي‌باشند و بيماري و مصدوميت آنان مورد تأييد پزشك معتمد سازمان وظيفه عمومي مي‌باشد،‌موعد اعزام آنان با پيشنهاد پزشك مربوط، حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد. ب: در صورت فوت همسر و فرزند حداكثر 6 ماه، پدر و مادر حداكثر 3 ماه، ‌برادر و خواهر حداكثر 2 ماه و پدر و مادر همسر حداكثر يك ماه از زمان فوت، اعزام مشمول به تعويق مي‌افتد. پ: مشمولاني كه به علت بروز بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله و يا وقوع حوادث مانند سقوط هواپيما، آتش‌سوزي و ... (خارج از موضوع ماده 40 قانون خدمت وظيفه عمومي)، ‌خود يا يكي از اعضاي درجه يك خانواده (پدر، مادر، همسر و فرزند) به طور جدي آسيب ديده باشند يا منزل مسكوني آنان بالاي 50 درصد خسارت ديده باشد با ارايه مدارك و مستندات معتبر، موعد اعزام آنان حسب مورد و به تناسب ميزان آسيب وارده از زمان آسيب‌ديدگي، از يك تا شش ماه به تعويق مي‌افتد. ت: پذيرفته‌شدگان قطعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي (داخل و خارج از كشور) كه زمان ثبت نام و ادامه تحصيل آنان بعد از موعد اعزام باشد، اعزام آنها حسب مورد حداكثر تا شش ماه به تعويق مي‌افتد. ث: دارندگان برگ اعزام تاريخ‌‌هاي مرداد، شهريور و دي ماه هر سال كه منتظر اعلام نتيجه آزمون‌مراكز سنجش آموزش عالي هستند، موعد اعزام آنان حسب مورد حداكثر تا دو ماه به تعويق مي‌افتد. ج: ورزشكاران تيم‌هاي ملي با درخواست فدارسيون مربوط جهت اعزام به مسابقات المپيك، جهاني و آسيايي، موعد اعزام آنان بنا به تشخيص رئيس سازمان وظيفه عمومي حداكثر تا چهار ماه به تعويق مي‌افتد. چ: مشمولاني كه در حال طي مراحل نهايي گزينش و استخدام در نيروهاي مسلح مي‌باشند، در صورت تأييد موضوع از سوي سازمان مربوط، اعزام آنان حداكثر تا 4 ماه به تعويق مي‌افتد. ح: مشمولان متأهلي كه داراي شرايط خاص (تولد فرزند، بيماري شديد همسر و فرزند و ...) مي‌باشند، موعد اعزام آنان حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد. خ: مشمولاني كه قصد تشرف به حج تمتّع را دارند موعد اعزام آنان حداكثر تا 2 ماه به تعويق مي‌افتد.
تعويق موعد اعزام شامل مشمولاني مي‌شود كه فاقد غيبت باشند و صرفاً با درخواست مشمول و فقط براي يك بار انجام مي‌شود.

پرسش 13: افرادي كه در حين تحصيل به سن مشموليت مي‌رسند بايد چه اقدامي انجام دهند؟

جواب: افرادي كه در حين تحصيل به سن مشموليت مي‌رسند، تا زماني كه برابر مقررات به تحصيل خود ادامه مي‌دهند براي آنان معافيت تحصيلي صادر شده و از اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف مي‌باشند.

پرسش 14: دانش‌آموزان و دانشجويان در چه زماني بايد خود را براي انجام خدمت سربازي معرفي نمايند؟

جواب: دانش‌آموزان و دانشجويان مشمول در صورت ترك تحصيل، انصراف، اخراج يا فراغت از تحصيل بايد حداكثر ظرف مدت يك سال خود را براي انجام خدمت سربازي معرفي نمايند مگر اينكه در مهلت يك‌ساله بعد از فراغت از تحصيل، در دانشگاه قبول شده و وارد دانشگاه شوند.

پرسش 15: در قانون وظيفه عمومي، چه تنبيهاتي براي مشمولان غايب در نظر گرفته شده است؟

جواب: برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي، مشمولان غايبي كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه باشد، به سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت آنان از سه ماه تا يك سال باشد، به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي‌گردند و مشموليني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال تجاوز نمايد علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، فراري محسوب شده و به مراجع قضايي معرفي خواهند شد.


پرسش 16: آيا امكان استخدام مشمولان در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد؟

جواب:استخدام مشمولان به طور كلي در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و مؤسسات خصوصي بدون داشتن كارت پايان خدمت و يا كارت معافيت دايم ممنوع است. البته استخدام مشمولان غيرغايب در نيروهاي مسلح با رعايت مقررات مربوط، از محدوديت فوق مستثني مي‌باشد.

پرسش 17: آيا مشمولان به طور موقت مي‌توانند اشتغال به كار داشته باشند؟

جواب: بله. اشتغال به كار مشمولان با برگ معافيت موقت مانند معافيت موقت كفالت يا معافيت تحصيلي و همچنين دفترچه آماده به خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع مي‌باشد.

پرسش 18: آيا براي استخدام‌كنندگان مشمولان غايب مجازاتي هم در قانون پيش‌بيني شده است؟

جواب: بله. برابر ماده 63 قانون خدمت وظيفه عمومي، استخدام‌كننده يا استخدام‌كنندگان مشمولين غايب در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادها براي هر يك از افراد اول ودوم به كسر نصف حقوق از 6 ماه الي يك سال و در صورت تكرار سه مورد يا بيشتر به انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محكوم خواهند شد.

پرسش 19: آيا به كارگيري موقت مشمولان غايب هم مجازات دارد؟

جواب: بله. برابر ماده 63 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومي، كساني كه به نحوي مشمولين غايب را در موسسات دولتي و غير دولتي از قبيل كارخانه‌ها، شركت‌ها، آموزشگاه‌ها، كارگاه‌ها، بنگاه‌ها، مغازه‌ها و تعميرگاه‌ها، به‌كارگيري نمايند توسط نيروي انتظامي، وزارتخانه‌هاي «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» شناسايي و به محاكم صالحه قضايي معرفي مي‌شوند. مجازات اين گونه افراد براي بار اول هزينه سالانه يك سرباز و براي بار دوم و بيشتر هزينه سالانه سه سرباز است.

پرسش 20: مصاديق غيبت كدامند؟ به عبارتي در چه صورتي افراد وارد غيبت مي‌شوند؟

جواب: مشمولين خدمت وظيفه عمومي كه براي رسيدگي و يا اعزام احضار مي‌شوند چنانچه در مهلت يا موعد مقرر خود را معرفي نكنند غايب شناخته مي‌شوند. موارد غيبت به شرح زير مي‌باشد:
الف: افرادي كه پس از رسيدن به سن 18 سال تمام، ظرف مدت شش ماه خود را معرفي نكنند (اين بند شامل افرادي مي‌شود كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل كرده و يا ديپلم گرفته باشند و در مهلت 6ماهه معرفي، وارد دانشگاه نشده باشند) ب: دانش‌آموزان و دانشجويان مشمولي كه پس از ترك تحصيل، انصراف، اخراج و يا فراغت از تحصيل، ظرف مدت يك سال خود را معرفي نكرده باشند. پ: مشموليني كه معافيت موقت دريافت داشته و پس از انقضاء مدت اعتبار، ظرف يك ماه خود را براي تجديد رسيدگي معرفي نكنند. ت: كاركنان نيروهاي مسلح و متعهدين خدمت در دستگاه‌هاي غير نظامي كه پس از استعفاء يا بركناري، ظرف مدت 6 ماه خود را معرفي نكنند. ث: دانش‌آموزان و دانشجويان مشمول كه مدت تحصيل آنان بيش از سقف مجاز به طول انجاميده باشد. ج: مشمولاني كه براي آنان برگ آماده به خدمت صادر شده ولي در موعد اعزام حاضر نشوند.

پرسش 21: شرايط تعهد خدمت در دستگاه‌هاي غير نظامي به عنوان جايگزين خدمت دوره ضرورت چگونه مي‌باشد؟

جواب: برابر قانون، دولت مي‌تواند از خدمات كاركنان وظيفه به صورت استخدام تعهد خدمتي استفاده نمايد كه در حال حاضر نهاد‌هايي مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان هواپيمايي،‌قوه قضاييه، سازمان بنادر و دريانوردي، شركت كشتيراني و شركت ملي نفت‌كش از خدمات كاركنان وظيفه به عنوان استخدام تعهد خدمتي با تعهد 5 تا 10 سال استفاده مي‌كنند.

پرسش 22: به متعهدين خدمت در دستگاه‌هاي غير نظامي پس از پايان تعهد، كارت معافيت داده ‌مي‌شود يا پايان خدمت؟

جواب: به متعهدين خدمت در پايان تعهد،‌كارت پايان خدمت داده مي‌شود البته به شرطي كه آموزش نظامي را طي كرده باشند.

پرسش 23: اگر متعهدين خدمت قبل از خاتمه تعهد، از خدمت بركنار شوند يا استعفاء دهند،‌تكليف خدمت سربازي آنان چه مي‌شود؟

جواب: چنانچه علت بركناري از خدمت، بيماري يا عدم صلاحيت ناشي از اعمال غير ارادي آنان به تشخيص سازمان به‌كارگيرنده باشد،‌مدت خدمت انجام شده به تناسب جزء خدمت دوره ضرورت محسوب شده و بقيه خدمت دوره ضرورت را انجام خواهند داد.

پرسش 24: براي من برگه اعزام به تاريخ 1397/12/19 صادر شده اما برادر ديگرم هم‌ اكنون در حال انجام خدمت سربازي است آيا مي‌توانم اعزامم را به عقب بيندازم؟

جواب: بله. برابر قانون شما مي‌توانيد تاريخ اعزام خود را تا خاتمه خدمت برادرتان به تعويق بيندازيد به شرطي كه غيبت نداشته باشيد.

پرسش 25: فرزند من متولد 1379/12/18 مي‌‌باشد وي از چه تاريخي وارد سن مشموليت مي‌شود؟

جواب : فرزند شما در 18 سالگي تمام يعني از تاريخ 1397/12/01 به سن مشموليت خواهد رسيد.

پرسش 26: براي تمديد تاريخ اعزام بايد چگونه اقدام نمايم؟

جواب: شما بايد براي ثبت درخواست تمديد تاريخ اعزام، به يكي از دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پليس+ 10 )در شهرستان محل سكونت خود مراجعه كنيد. درخواست شما توسط وظيفه عمومي بررسي مي‌شود چنانچه داراي معاذير موجه براي تعويق اعزام باشيد، ‌اعزام شما به تعويق خواهد افتاد. در هر حال پس از گذشت 48 ساعت براي اطلا‌ع از نتيجه درخواست خود مجدداً به دفتر پليس‌+ 10 مراجعه نماييد.

پرسش 27: افرادي كه متقاضي خدمت در سازمانها در قالب امريه سربازي هستند بايد از چه طريقي اقدام نمايند؟

جواب: اين افراد بايد در مهلت معرفي يك ساله كه بعد از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه در اختيار دارند ‌درخواست خود را به سازمان مربوط ارايه دهند و در صورت موافقت آن سازمان، حداقل دو ماه قبل از پايان مهلت يك ساله معرفي و متناسب با تاريخ پذيرش امريه،‌درخواست اعزام خود را از طريق دفتر پليس + 10 ثبت نمايند.

پرسش 28: من تازه از دانشگاه فارغ‌التحصيل شدم و مي‌خواهم زودتر به خدمت سربازي بروم بايد چكار كنم؟

جواب: در صورتي كه نمي‌خواهيد از مهلت يك ساله بعد از فارغ‌التحصيلي استفاده كنيد درخواست اعزام خود را از طريق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی  (پليس + 10 ) ثبت كنيد و در اولين نوبت اعزام كه ظرفيت خالي وجود داشته باشد به خدمت اعزام خواهيد شد.

پرسش 29: اگر فردي قبل از تاريخ اعزام به خدمت،‌واجد شرايط يكي از معافيت‌ها مثلاً معافيت كفالت شود چه اقدامي بايد انجام دهد؟

جواب: چنانچه افراد پس از دريافت برگ آماده به خدمت و قبل از اعزام،‌واجد شرايط يكي از معافيت‌هاي قانوني شوند مي‌بايست جهت بررسي وضعيت جديد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند. در صورتي كه واجد شرايط معافيت شناخته شدند اعزام آنها باطل و مجوز ثبت درخواست معافيت صادر خواهد شد. در هر حال مشمولان نبايد بدون هماهنگي و تأييد وظيفه عمومي، اعزام خود را به تعويق بيندازند.

پرسش 30: دانش آموزانی که در خرداد و تیر ماه سال ورود به مشمولیت و بالاتر فارغ التحصیل می شوند چه مدت مهلت دارند تا خود را معرفی نمایند؟

جواب:  این قبیل دانش آموزان از زمان فراغت از تحصیل  به مدت یکسال مهلت دارند، تا خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی نمایند .

پرسش 31: افرادی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت دیپلم یا پیش دانشگاهی می گیرند و یا ترک تحصیل می کنند چه مدت مهلت معرفی دارند؟

جواب: این افراد از اول ماهی که  به سن 18 سالگی تمام  می رسند به مدت 6 ماه مهلت دارند تا وضعیت خدمتی خود را مشخص نمایند.

پرسش 32: کسر خدمت ایثارگران شامل چه افرادی می باشد؟

جواب: کسر خدمت سربازی شامل کارکنان وظیفه در حین خدمت و مشمولین غایبی که تا 12 فروردین ماه 98 درخواست اعزام خود را در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)  ثبت کنند ،  می شود .

پرسش 33: آیا کسر خدمت ایثارگران ، شامل کارکنان وظیفه غایب نیز می باشد؟

جواب: برابر ابلاغیه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح ، کلیه مشمولان که به سن مشمولیت رسیده و به دلایلی تا کنون به خدمت اعزام نشده و دارای غیبت می باشند ، چنانچه تا12 فروردین ماه سال 98  خود را معرفی و برگ اعزام به خدمت  دریافت کنند ، در شمول مقررات کسر خدمت ایثارگران  قرار می گیرند.

پرسش 34: آیا کسر خدمت ایثارگران شامل کارکنان وظیفه فراری می شود؟

جواب: کارکنان وظیفه ای که بدون غیبت به خدمت اعزام شده و در حین خدمت مرتکب فرار از خدمت شده اند در شمول مقررات کسر خدمت ایثارگران قرار دارند .

 

پرسش 35: وضعیت خدمتی کارکنان نیروهای مسلح که بعد از اخذ درجه از خدمت استعفاء داده یا اخراج می شوند چگونه می باشد؟

جواب: چنانچه مدت خدمت آنها از شروع استخدام تا زمان رهایی از خدمت معادل خدمت دوره ضرورت یا بیشتر باشد از کارت پایان خدمت بهره مند و در صورتی که مدت خدمت آنان کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد می بایست کسری خدمت خود را انجام دهند.

پرسش 36: کسر خدمت سربازان دارای فرزند چگونه میباشد ؟

جواب: 3 ماه کسر خدمت به ازای هر فرزند شامل سربازان می شود .