پرسش های متداول
 
1- از چه تاريخي مشمولان وارد سن مشموليت مي شوند؟

جواب : تمام افراد ذكور ايراني كه به سن 18 سالگي تمام مي رسند از اول ماه تولد که طی آن ماه وارد 19 سالگی می شوند مشمول قانون وظيفه عمومي مي گردند .

2- حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل ، ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

جواب : حداكثر مدت معرفي ايشان 6 ماه پس از رسيدن به 18 سالگي تمام است.
مثال: دانش آموز متولد 79/02/10 كه قبل از 97/02/01 فارغ التحصيل ، انصراف ، ترك تحصيل يا اخراج از تحصيل شده باشد حد اكثر تا 97/08/01 فرصت معرفي خود را دارد.

3- حداكثر زمان معرفي مشمولاني كه پس از سن مشموليت ، فارغ التحصيل، انصراف، ترك تحصيل يا اخراج مي شوند چه مدت مي باشد؟

جواب : از تاريخ فراغت ، اخراج يا ترك تحصيل يكسال فرصت دارند تا خود را معرفي نمايند.
مثال: دانش آموز متولد 79/02/18 كه در تيرماه 1397 فارغ التحصيل، انصراف ، ترك تحصيل و يا اخراجي محسوب شوند تاپايان تير ماه 98 مهلت معرفي خواهد داشت.
از تاريخ فراغت ، اخراج يا ترك تحصيل يكسال فرصت دارند تا خود را معرفي نمايند.
(جهت ایجاد تسهیلات برای این قبیل مشمولان ، برای شرکت در آزمون دانشگاهها ،تا 06/31 سال بعد از فراغت از تحصیل مهلت معرفی دارند.)

4- دانش آموزان تا چه زماني مجاز به تحصيل خواهند بود؟

جواب : اينگونه مشمولان حداكثر تاپايان 20 سالگي مجازند برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهند ، رشته هاي تحصيلي تاثيري در اين مدت زمان نخواهند داشت.

5- آيا دانش آموزاني كه درورود به سن مشموليت در مقطع راهنمايي به تحصيل اشتغال دارند حق ادامه تحصيل خواهند داشت ؟

جواب : بله درصورت پيوستگي تحصيلي حداكثر تاپايان 20 سالگي ميتوانند تحصيل نمايند.

6- آيا دانش آموزان درمهلت يكساله معرفي پس از فراغت ،اخراج، انصراف يا ترك تحصيل مي توانند ادامه تحصيل دهند؟

جواب : اينگونه مشمولان مي توانند بدون صدور معافيت تاپايان مهلت يكساله خود ادامه تحصيل بدهند .

8 - آيا به مشمولاني كه به صورت داوطلب آزاد تحصيل مي كنند معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟

جواب : خير اينگونه مشمولان حق استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت وشروع به تحصيل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصيل تلقي مي گردد.

9- متولدين سه ماه اول سال 71 در سال هاي قبل كه در خرداد ماه سال 90 فارغ التحصيل شده اند تاچه زمان مهلت معرفي خود به وظيفه عمومي را داشته اند ؟

جواب :دانش آموزان تا 90/08/18 ( قبل از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي ) فرصت معرفي داشته اند درصورت عدم معرفي از تاريخ 90/08/19 وارد غيبت شده اند .

10- متولدين سه ماهه دوم سال 71 در سال قبل كه درخرداد ماه سال 90 فارغ التحصيل شده اند تا چه زمان فرجه معرفي خود به وظيفه عمومي را دارند؟

جواب : اينگونه دانش آموزان با توجه به اينكه فرصت معرفي ايشان 90/09/18 بود ( بعد از اجراي قانون جديد وظيفه عمومي) فلذا از يك سال مهلت تعيين در قانون جديد برخوردار بوده وتا خرداد 91 مهلت معرفي خواهند داشت.

11- با عنايت به اجراي قانون جديد وظيفه عمومي ، موضوع تمديد مهلت اعزام متولد نيمه دوم سال چگونه خواهد بود؟

جواب : با اجراي قانون جديد موضوع تمديد مهلت اعزام اينگونه مشمولان منتفي مي باشد .

12- موعدمعرفي دانش آموزاني كه قبل از 90/04/22 از تحصيل انصراف داده ، ترك تحصيل كرده يا اخراج شده اند چگونه است؟

جواب :اينگونه مشمولان چنانچه حد اكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ وقوع خود را معرفي نكرده باشند غايب محسوب مي شوند ومي بايست سريعا خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايد.
مثال: دانش آموزي كه در تاريخ 90/03/01 ترك تحصيل يا اخراج شده باشد ، با لحاظ مهلت 4 ماهه حداكثر تا 90/07/01 مهلت معرفي داشته فلذا ازآن تاريخ وارد غيبت گرديده ومي بايست سريع خود سريعا خود را به به وظيفه عمومي معرفي نمايند.

13- موعد معرفي دانش آموزان انصرافي ، ترك تحصیل ويا اخراجي كه آخرين موعد معرفي ايشان به لحاظ مهلت 4 ماهه بعداز تاريخ 90/08/22 (تاريخ اجراي قانون جديد وظيفه عمومي) بوده چه زماني مي باشد؟

جواب :اينگونه دانش آموزان از تاريخ وقوع انصراف ، ترك تحصيل و يا اخراج يك سال مهلت معرفي خواهند داشت.
مثال: مشمول متولد 71/06/15 كه در تاريخ 90/06/22 از تحصيل انصراف داده است باتوجه به مهلت 4 ماهه قانون قديم وظيفه عمومي تا 90/10/22 فرجه معرفي داشته كه اين تاريخ بعداز تاريخ اجراي قانون جديد وظيفه عمومي بوده ، فلذا مشمول تا 91/06/22 مهلت معرفي خواهد داشت.

14- مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها از چه تاريخ مي توانند از مهلت 1 ساله پس از فراغت خود استفاده نمايند؟

جواب :مشمولاني كه از تاريخ 90/02/22 به بعد در مقاطع تحصيلي در دانشگاه فارغ التحصيل شده اند حق استفاده از مهلت 1 ساله را خواهند داشت.

15- مشمولان اخراجي،انصرافي،ترك تحصيل ازچه تاريخ درشمول استفاده ازمهلت1ساله پس ازتاريخ وقوع انصراف،ترك تحصيل،اخراج قرار مي گيرند؟

جواب :مشمولاني كه از تاريخ 90/04/22 به بعد از تحصيل در مقاطع دانشگاهي انصراف، ترك تحصيل و يا اخراج شده باشند .

16- آيا دانشجويان انصرافي حق تحصيل مجدد را دارند؟

جواب :بلي . مشمولان در طي مدت تحصيل از ديپلم تا دكتري صرفا 1 بار مي توانند از تحصيل انصراف و مجددا با پذيرفته شدن در دانشگاه به شرط : 1- عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف (قبل از اعزام به خدمت). 2- انصراف قبل از اتمام سنوات تحصیلی مصوب بوده باشد یعنی در سنوات ارفاقی نباشد .3-انصراف از تحصیل در مقطع ، با اخذ مدرک تحصیلی پایین تر نبوده باشد .(مثلا انصراف از کارشناسی پیوسته با اخذ مدرک کاردانی نباشد، مگر اینکه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز تحصیل همان مقطع یعنی مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد که در این صورت در حکم فارغ التحصیل محسوب شده و ادامه تحصیل وی بلامانع می باشد)4- مقطع جدید ،تکراری نباشد.(یعنی قبلا از این مقطع فارغ التحصیل نشده باشد.)

17- مشمولان فارغ التحصيل از مقطع متوسطه تا چه زمان مي توانند در دانشگاه پذيرفته و ثبت نام نمايند؟

جواب :چنانچه حداكثر ظرف مدت يكسال از زمان فارغ التحصيل شدن درمقطع ديپلم ياپيش دانشگاهي دردانشگاه پذيرفته شوندمجازبه تحصيل خواهند بود ودر صورت سپري شدن بيش از يكسال حق تحصيل نخواهند داشت(قبل از اعزام به خدمت ) منظور از پذيرفته شدن دردانشگاه قبولي قطعي يا ثبت نام در دانشگاه مي باشد ،لیکن بعد از اعزام به خدمت ، سپری شدن بیش از یکسال از تاریخ فراغت مقطع متوسطه مانع نخواهد بود و فقط نداشتن غیبت اولیه و پذیرش در مقطع کارشناسی و بالاتر ملاک می باشد .
بديهي است زمان اعلام قبولی در آزمون هاي سراسري به منزله پذيرش تلقي خواهد شدو در مورد پذیرش بدون آزمون در دانشگاه ، زمان ثبت نام به منزله تاریخ پذیرش است .
مثال: فارغ التحصيل 91/04/01 درمقطع متوسطه كه حداكثرتا 92/04/01 قبولي قطعي يا ثبت نام دردانشگاه داشته باشند مي توانند ادامه تحصيل بدهند.

18- فارغ التحصيلان مقطع متوسطه در خرداد سال 90 شرط ثبت نام ياقبولي دردانشگاه آياحق ادامه تحصيل از مهر 91 را دارند؟

جواب : بله. با توجه به اینکه فارغ التحصیلان خرداد (پس از ورود به سن مشمولیت ) به منزله فارغ التحصیلان شهریور تلقی می گردند تا پایان شهریور سال بعد مهلت معرفی دارند .

19- آيابه دوره هاي فراگير پيام نور ، دوره هاي بين الملل در دانشگاه و پودماني وساير مقاطع تحصيلي بدون آزمون معافيت تحصيلي تعلق مي گيرد؟

جواب : بلي درصورت تصويب شوراي گسترش آموزش عالي امكان جذب بدون آزمون واحد آموزشي ، تحصيل اينگونه افراد منعي نخواهد داشت.(به دوره دانشپذیری در دانشگاه پیام نور ، معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد و صرفا از زمان قبولی قطعی و دانشجویی وضعیت مشمول بررسی و در صورت داشتن شرایط معافیت تحصیلی صادر خواهد شد.)

20- آيا سربازان وظيفه اي كه به خدمت اشتغال خدمت دارند جهت تحصيل در دانشگاه هااز خدمت ترخيص ميشوند؟

جواب : درصورت قبولي اينگونه سربازان در مقطع كارشناسي وبالاتر ترخيص از خدمت صورت ميگيرد وترخيص براي ادامه تحصيل درمقاطع كارداني مجاز نمي باشد.

21- دانشجوياني كه با انصراف ازتحصيل ،به عنوان دارندگان مدرك معادل درمقطع پايين شناخته مي شوند آيا مجاز به تحصيل در مقاطع بالاتر مي باشند؟

جواب :خير اينگونه مشمولان تا پايان خدمت دوره ضرورت حق ادامه تحصيل نخواهند داشت .

22- آیا دانشجویان اخراجی مجاز به ادامه تحصیل هستند؟

جواب : خیر دانشجویان اخراجی تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

23- سقف سنوات هاي مجاز تحصيلي در مقاطع مختلف دانشگاهي ، به چه ميزان مي باشد؟

جواب : برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظيفه عمومي ، حداكثر معافيت تحصيلي براي دانش آموزان تا سن بيست سال تمام ودر هر يك از مقاطع تحصيلي كارداني دو و نيم سال، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد ناپيوسته سه سال، كارشناسي پيوسته پنج سال وكارشناسي ارشد پيوسته شش سال، دكتراي پيوسته هشت سال و دكتراي تخصصي شش سال است.

24- چه كساني ميتوانند از معافيت تحصيلي دانش آموزي در خارج از كشور استفاده نمايند؟

جواب : فرزندان ايرانيان مقيم خارج از كشور،چنانچه هنگام ورود به سن مشموليت (ماه تولد 18 سال تمام) درمدارس ايراني يا مدارس خارجي مورد تاييد وزارت آموزش وپرورش مشغول به تحصيل در مقطع متوسطه باشند می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

25 -آيا تحصيل در دوره هاي زبان در خارج از كشور براي ورود به دانشگاه درشمول معافيت تحصيلي قرار مي گيرند؟

جواب : خير به اين دوره ها معافيت تحصيلي تعلق نمي گيرد.

26- آيا مشمولاني كه در داخل كشور در مقطع متوسطه فارغ التحصيل مي شوند، حق تحصيل در خارج از كشور را دارند؟

جواب : خير آنها به عنوان مقيم خارج از كشور محسوب نشده ومجاز به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور نمي باشند.

27- چه مشمولاني مي توانند بدون آنكه مقيم كشورهاي خارجي باشند دردانشگاه هاي خارج از كشور تحصيل نموده و از معافيت تحصيلي دانش جويان خارج از كشور بهره مند شوند؟

جواب : مشمولاني كه در مقاطع كارشناسي يا بالاتر در دانشگاه هاي داخل كشور فارغ التحصيل شده باشند به شرط عدم ورود به غيبت وسپري نشدن بيش از يكسال از تاريخ فراغت از تحصيل با سپردن تضمين لازم مي توانند از اين معافيت استفاده نمايند.(ودیعه لازم فعلا 15 میلیون تومان وجه نقد می باشد.)

28- آیا مرخصی تحصیلی جزء سنوات مجاز تحصیلی محسوب می گردد ؟

جواب :بله دانشگاه ها باید از درج عبارت مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول خودداری نمایند.

29- آیا مشمول غیر غایبی که بعد از مدت یکسال فرصت تعیین شده دانشگاه قبول شود می تواند از معافیت تحصیلی برخوردار شود؟

جواب :مشمولانی که به دلایل قانونی (معافیت موقت و ... ) تاریخ اعزام خود را به تعویق می اندازند چنانچه مدت تعویق آنان از مدت یکسال فرصت تعیین شده در قانون بیشتر گردد، در صورتی که در حین فرصت معرفی تعویق شده (معافیت موقت و ...) در دانشگاه قبول شوند ادامه تحصیل و بهره مندی آنان از معافیت تحصیلی بلامانع خواهد بود .

30- آیا تحصیل همزمان با خدمت امکان پذیر می باشد؟

جواب :خیر حتی در صورت تایید دانشگاه برای این دسته از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نمی گردد.

31- طلاب حوزه های علمیه پس از اخراج از حوزه علمیه در چه صورت مجاز به ادامه تحصیل می باشند؟

جواب :طلاب حوزه های علمیه در صورت اخراج تا پایان خدمت و یا اخذ معافیت دائم ، مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .

32- آیا دانشجویانی که در سنوات اولیه فارغ التحصیل نشده اند حق ادامه تحصیل دارند؟

دانشجویانی که در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل بوده و در سنوات اولیه تحصیلی موفق به فراغت از تحصیل نشده اند، در صورت تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه حداکثر به مدت یکسال می توانند از سنوات ارفاقی استفاده نمایند.

33-نحوه اقدام برای بهره مندی از سنوات ارفاقی چگونه است ؟

درصورتیکه کمیسیون موارد خاص دانشگاه با ادامه تحصیل دانشجو در سنوات ارفاقی موافقت نماید ، دانشجواز زمان اتمام سنوات تحصیلی اولیه ، به مدت شش ماه مهلت داشته تا از طریق دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10 )درخواست خود را ثبت نماید.
چنانچه دانشجو تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم سنوات ارفاقی موافقت خواهد شد، که حداقل تعداد واحدهای درسی معینی را درترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد، که این واحدهای پاس شده برای مقاطع مختلف متفاوت است.

34- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل می شوند از مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از دانشجویان مشمول از یکسال مهلت معرفی برخوردار خواهند بود و درصورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند.

35- آیا دانشجویان مشمولی که در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل نشوند از یکسال مهلت معرفی برخوردارند؟

بله ، این دسته از مشمولان در صورتیکه در سنوات ارفاقی فارغ التحصیل نشوند یکسال مهلت داشته تا وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.

36- دانشجویانی که درسنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل نشوند در چه صورت حق ادامه تحصیل دارند؟

چنانچه دانشجو نتواند تا پایان یکسال سنوات ارفاقی نیز فارغ التحصیل شود، صرفا در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در سنوات ارفاقی و امکان فراغت از تحصیل طی مهلت معرفی برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ، با درخواست دانشگاه و ثبت درخواست در دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10) ، پس از احراز شرایط ، صدور مجوز ادامه تحصیل در مهلت معرفی بدون لحاظ غیبت فراهنم خواهد شد.