درخواست خروج از کشور
 
انواع خروج از کشور


خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي

تعريف: سفرهايي است كه به منظور شركت در كنفرانس‌ها و يا همايش علمي بين المللي براي ارايه مقالات صورت مي پذيرد.


خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

تعريف: سفرهايي است كه به منظور شركت در آزمون‌هاي زبان خارجه مانند IELTS و GMAT و يا بازديد از نمايشگاه‌ها و شركت در كارگاههاي آموزشي مرتبط با رشته تحصيلي و همچنين ثبت و يا نمايش اختراعات صورت مي‌پذيرد.


خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي

تعريف : سفرهايي است كه براي زيارت اماكن مقدس به كشورهاي عربستان، عراق صورت مي پذيرد.


خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي

تعريف:سفرهايي است كه دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد، در حين تحصيل براي تحقيق و يا آزمايش يا استفاده از تجربيات ساير كشورها انجام ميدهند.


خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي

تعريف:سفرهايي است كه به منظور افزايش اطلاعات و معلومات فردي و يا بازديد از بستگان ساكن در خارج از كشور باشد.


خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها

تعريف: متعهدين خدمت به سازمانهاي دولتي مانند شركت ملي نفتكش، كشتيراني، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان هواپيمايي، وزارت آموزش و پرورش و قوه قضائیه می باشند.


خروج از كشور به منظور شركت در مسابقات ورزشي

تعريف: سفرهايي است كه به منظور شركت در مسابقات ورزشي كه توسط وزارت ورزش وامور جوانان به خارج اعزام مي شوند.


خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري

تعريف: مشمولان غير غايب و معاف موقت كه به منظور معالجه بيماري نياز به مجوز خروج از كشور دارند.


خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور

تعريف: مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور در صورت تاييد ماموريت از سوي وزارت امور خارجه و سپردن تضمين لازم از طرف وزارتخانه و سازمان مربوطه مي توانند درخواست مجوز خروج از كشور فرزندان مشمول غيرغايب خود را نمايند.شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور


شرايط احرازخروج از كشور به منظور سفرهاي علمي
 • 1- مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
 • 2- حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامی مقاطع 30 روز مي باشد.


شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي
 • 1- مشمول فاقد غیبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
 • 2- حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي تمامی مقاطع 30 روز مي باشد .


شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي
 • 1. مشمول فاقد غيبت و دارای معافیت تحصیلی باشد.
 • 2. مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگه اعزام بدون غيبت باشند.
 • 3. فارغ التحصيلان مقاطع ديپلم و پيش دانشگاهي که مهلت معرفی آنان به اتمام نرسیده و یا دارای برگ اعزام به خدمت بدون غیبت باشند مي توانند اين مجوزرا با ارايه مدارك لازم درخواست نمايند. تاريخ مراجعت اينگونه افراد از خارج از كشور مي بايست حداقل تا 45 روز قبل از تاريخ اعزام بخدمت باشد.
 • 4. درخواست مجوز خروج از کشور دانشجويان بايد داراي محدوده زمانی ، مشخصات شناسنامه ای،کد ملی ، سال ورود به دانشگاه ، مقطع تحصیلی ، نام کشور و علت مسافرت باشد .


شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي
 • 1. مشمول داراي معافيت تحصيلي باشد.
 • 2. حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد 6ماه و دكتري يكسال مي باشد.
  تبصره: مهلت دوره نامبردگان غیر قابل تمدید می باشد.
 • 3. براي كليه دانشجويان در هر مقطع فقط يكبار مجوز خروج فرصت مطالعاتي صادر مي گردد.
 • 4. سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدو یا ضمانت نامه بانکی با معرفی معاونت وظیفه عمومی تهران بزرگ به یکی از بانکها و یا موسسات مالی در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ.


شرايط احراز خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي(سیاحتی)
 • 1-مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد.
 • 2-حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها 20(بیست)روز مي باشد.


شرايط احراز خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها
 • نامه تعهد از سازمان مربوطه با قيد تعهد و مشخصات مشمول.


شرايط احراز خروج از كشور به منظور شركت در مسابقات ورزشي
 • 1- مشمول فاقد غيبت باشد.
 • 2- عدم اشتغال به دوره خدمت ضرورت.
 • 3- دارا بودن معافيت تحصيلي معتبر براي دانشجويان و دانش آموزان .
 • 4- قرار داشتن در مهلت هاي قانوني پس از فراغت، انصراف، اخراج يا ترك تحصيل براي دانشجويان و دانش آموزان.
 • 5 ـ سرباز قهرمان با ارائه معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح .
 • 6 ـ دارندگان برگ آماده به خدمت بدون غيبت در مدت اعتبار آن.


شرايط احراز خروج از كشور سرباز قهرمان
 • باارائه ضمانت نامه و معرفي از ستاد كل نيروهاي مسلح


شرايط احراز خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري
 • 1-تاييد شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي پزشكي سازمان وظيفه عمومي ناجا.
 • 2-مدت خروج از كشور اينگونه مشمولان بستگي به ميزان طول درمان آنان دارد و قابل تمديد نيز مي ياشد.


شرايط احراز خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور
 • 1-مشمول فاقد غيبت و داراي معافيت تحصيلي باشد که در این صورت صرفا برای دیدار با خانواده می تواند خرج داشته باشد.
 • 2-حداكثر مدت زمان اينگونه سفرها براي فرزندان مامورين ثابت دولت مدت سفر بستگي به مدت ماموريت والدين آنان دارد و در صورت تمديد ماموريت، قبل از پايان دوره با ارايه نامه تمديد ماموريت از محل خدمت والدین اقدام مي گردد.
 • 3-مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل و انصراف از تحصيل به پايان نرسيده باشد که در این صورت تا پایان ماموریت والدین می تواند در آنجا سکونت داشته باشد.


شرايط احراز خروج از كشور نخبگان
 • نخبگان با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح به دو صورت شرايط احراز خروج از كشور رادارا مي باشند .
  • 1) مرحله صدور كارت: كارت پايان خدمت اين افراد درمرحله صدور كارت باشد بدون تعهد از كشور خارج مي شوند .
  • 2) در مرحله انجام تعهد : اين افراد با تعهد محضري و با قيد وثيقه به مبلغ 150000000 ريال مي توانند از كشور خارج شوند .

مدارک مورد نیاز برای انواع مجوز خروج از کشور


مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي

1- ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي استان محل سكونت يا تحصيل

تبصره:

علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.


2- سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي

1-ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي استان محل سكونت ياتحصيل

تبصره:

علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.


2- سپردن مبلغ 80 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.مدارك مورد نياز براي خروج از كشور به منظور سفرهاي زيارتي سفر به مقصد كشورهاي عربستان و عراق:

1- مجوز خروج از كشور دانشجويان و دانش‌آموزان مشمول به مقصد كشورهاي عربستان و عراق با ارائه درخواست خروج از كشور از دانشگاه و يا گواهي اشتغال به تحصيل از اداره آموزش و پرورش مربوط صادر مي گردد.

تذکر 1:

 • الف- دانش آموزان ، فارغ التحصيلان و افرادي كه داراي برگه اعزام به خدمت مي باشند كه قصد سفر به كشور عراق را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت و يا كاروان كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخص باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند .
 • ب- دانش آموزاني كه قصد سفر به كشور عربستان را دارند مي‌بايست با ارايه نامه از سازمان حج و زيارت كه در آن تاريخ و مقصد سفر مشخض باشد به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند .
 • ج- دانشجوياني كه قصد سفر به كشورهاي عراق و يا عربستان را دارند با گواهي صادر شده از سوي دانشگاه كه در آن تاريخ،مقصدو علت سفر در آن قيد شده است به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت و يا محل تحصيل مراجعه نمايند.

2- سپردن مبلغ 20 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت .

3- تكميل فرم سند تعهد و تاييد توسط دفاتر اسناد رسمي .

تذکر 2: (مدارك لازم جهت تكميل فرم سند تعهد در دفاتر اسناد رسمي)

 • 1.گرفتن كپي حكم كارگزيني لازم و ضروري مي باشد.
 • 2.كپي جواز كسب در صورت شاغل بودن ضامن در شركت هاي خصوصي ارايه نامه معتبر از شركت هاي خصوصي و همچنين ذكر شماره حساب الزامي است.
مدارك مورد نياز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي

1)ارايه موافقت‌نامه دانشگاه محل تحصيل و تاييد دانشگاه متنخب براي سفر مربوطه با تعيين محدوده زماني مشخص شده، توسط مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ محل سكونت ياتحصيل .

تبصره:

علاوه بر دانشگاههاي منتخب، اداره كل دانشجويان داخل، وزارت علوم، دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي توانند در خصوص تاييد درخواست خروج كشور به منظور اين گونه سفرها اقدام نمايند.


2)سپردن مبلغ 50 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي تهران بزرگ و يا ارايه ضمانت‌نامه بانكي.

3)مدارك مورد نياز براي انواع مجوز خروج از كشور- خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي

4)سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكيمدارك مورد نياز براي خروج از كشور مشمولان غير غايب و معاف موقت به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري

پرداخت مبلغ 150 ميليون ريال سپرده نقدي و يا ارايه ضمانت نامه بانكي.مدارك مورد نياز براي خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور

1.ارايه گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان و دانش‌آموزان.

2.تكميل فرمهاي مربوطه و ارايه نامه از سازمان مربوطه.

3.سپردن ضمانت لازم از سوي وزارت امور خارجه و سازمان مربوطه.


روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهاي علمي
 • 1-دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيلي كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي علوم پزشكي رسيده باشد، به وظيفه عمومي محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد توسط حوزه هاي وظيفه عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد .
 • 2-پس از واريز وتكميل فيش هاي بانكي وضمانت نامه بانكي و تعهد محضري وتكميل فرم هاي مربوطه در حوزه هاي وظيفه عمومي درخواست وي مورد بررسي قرار ميگيرد .
 • 3- با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومي و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 4- زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 5- افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهاي نيمه علمي
 • 1.دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيلي كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي علوم پزشكي رسيده باشد، به وظيفه عمومي محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد.
 • 2.پس ازواريز وتكميل فيش هاي بانكي وضمانت نامه بانكي وتكميل فرم هاي مربوطه در حوزه هاي وظيفه عمومي درخواست وي مورد بررسي قرار ميگيرد .
 • 3.با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومي و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 4.زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 5.افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور زيارتي
 • 1.دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيلي كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي علوم پزشكي رسيده باشد، به وظيفه عمومي محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد.
 • 2.پس ازواريز وتكميل فيش هاي بانكي وضمانت نامه بانكي وتكميل فرم هاي مربوطه در حوزه هاي وظيفه عمومي درخواست وي مورد بررسي قرار ميگيرد .
 • 3. با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومي و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 4.زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 5.افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهاي مطالعاتي
 • 1- دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيلي كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده و به تاييد وزارت علوم يا سازمان مركزي دانشگاه آزاد ودانشگاه هاي علوم پزشكي رسيده باشد، به وظيفه عمومي محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد.
 • 2- با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومي و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 3- زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 4- افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور سفرهاي غير علمي
 • 1- دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيلي كه در ان تاريخ سفر، مقصد و علت سفر مشخص شده به وظيفه عمومي محل سكونت يا محل تحصيل مراجعه مي نمايد .
 • 2- دانش‌آموز ان با ارايه گواهي اشتغال به تحصيل و يا ديپلم ، پيش دانشگاهي كه به تاييد وزارت آموزش و پرورش رسيده باشد به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه نمايند.
 • 3- پس ازواريز وتكميل فيش هاي بانكي وضمانت نامه بانكي وتكميل فرم هاي مربوطه در حوزه هاي وظيفه عمومي درخواست وي مورد بررسي قرار ميگيرد
 • 4- با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان وظيفه عمومي و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 5- زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 6- افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمان ها
 • 1- متعهدين خدمت با ارائه نامه اي از سازمان تعهد كننده كه تاريخ شروع به خدمت و اطلاعات كامل فردي به سازمان وظيفه عمومي تهران مراجعه مي نمايد.
 • 2- پس از تكميل فرم هاي مربوطه، با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناس نظام وظيفه و كامل بودن مدارك آن، مجوز خروج از كشور ثبت مي گردد.
 • 3- زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم نظام وظيفه ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود
 • 4- با درخواست و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15ميليون تومان، خروج اين افراد ممكن ميباشد.

سازمان هايي كه مي بايست مجوز خروج از كشور براي آنها صادر گردد به شرح ذيل مي باشد:
 • اداره گذرنامه نهاد رياست جمهوري
 • وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامي
 • خبرگزاري جمهوري اسلامي
 • سازمان بنادر و فرودگاهها
 • فرزندان نمايندگان مجلس(با تكميل ساير فرمها و فرم اشخاص اقدام نمايد)
 • وزارت ورزش و جوانان
 • شركت ملي نفتكش
 • المپياد دانش آموزي
 • جامعه المصطفي
 • فناوري و اطلاعات
 • شركت كشتيراني
 • وزارت بهداشت
 • وزارت علوم
 • صدا وسيما


روند رسیدگی به مجوز خروج از کشور به منظور شرکت در مسابقات ورزشی

ارائه مدارك كامل توسط نماينده وزارت ورزش و امور جوانان

 • 1)اصل نامه دانشگاه يا مدرسه
 • 2)ضمانت وزارتخانه
 • 3)فعاليت ورزشي


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور به منظور پيگيري درمان و مداواي بيماري
 • 1.ارايه گواهي از پزشك معالج
 • 2.تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي محل سكونت
 • 3.سپردن 150 ميليون ريال وديعه نقدي با مراجعه به شعبات موسسه مالي و اعتباري قوامين در سراسر كشور و ارايه اصل رسيد آن به مركز وظيفه عمومي محل سكونت و يا ارايه ضمانت بانكي
 • 4. دانش آموز يا دانشجو باگواهي اشتغال به تحصيل به وظيفه عمومي محل سكونت مراجعه مي نمايد.
 • 5.پس از تكميل فرم هاي مربوطه، با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناس وظيفه و كامل بودن مدارك آن، مجوز خروج از كشور ثبت مي گردد.
 • 6.زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم نظام وظيفه ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود درمورد مشمولاني كه داراي معاينه موقت پزشكي مي باشند تنها درصورتي مجوز درمان صادر مي گردد كه داراي غيبت نباشند .
 • 7.با درخواست و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15ميليون تومان، خروج اين افراد ممكن ميباشد.


روند رسيدگي به مجوز خروج از كشور فرزندان مامورين ثابت دولت جمهوري اسلامي در خارج از كشور
 • 1.ارايه گواهي اشتغال به تحصيل دانشجو يا دانش آموز .
 • 2.سپردن تضمين لازم از سوي وزارتخانه و يا سازمان مربوطه
 • 3.با بررسي پرونده مشمول توسط كارشناسان سازمان وظيفه عمومي تهران و كامل بودن مدارك آنان، مجوز خروج از كشور صادر مي گردد.
 • 4.زمانيكه مجوز خروج از كشور درسيستم جامع وظيفه عمومي ثبت گرديد، اطلاعات فرد به صورت on Line درسيستم اداره گذرنامه ديده مي شود.
 • 5.افرادي كه داراي گذرنامه مي باشند ، به اداره گذرنامه مراجعه مي نمايند و افرادي كه فاقد گذرنامه مي باشند ويا افرادي درخواست تمديد گذرنامه دارند، مي بايست به دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي( پليس+10) مراجعه نمايند


شرايط بازگشت و استرداد وديعه:

1-بازگشت مشمولين به كشور مي بايست دربازه زماني صدور مجوز انجام گيرد.

2-مشمولين تا ده روز پس از تاريخ پايان مجوز فرصت دارند كه خود را به نظام وظيفه معرفي نمايند .


نکات قابل توجه مجوز خروج از کشور


1-بازگشت مشمولين به كشور مي بايست دربازده زماني صدور مجوز انجام گيرد.

2-مشمولين تا ده روز پس از تاريخ پايان مجوز فرصت دارند كه خود را به نظام وظيفه معرفي نمايند.