آیین نامه کسان مشمول
 
انواع بیماری ، نقص عضو ، معلولیت و یا محجوریت که مطابق تبصره های 1 و 4 ماده 44 قانون خدمت خدمت وظیفه عمومی ، در اظهار نظر اعضای شورای پزشکی درباره نیازمندی بستگان مشمول به مراقبت و یا ناتوانی آنان در مراقبت از مکفول ملاک عمل است به شرح زیر می باشد :
1

ضعف شدید جسمانی (کاشکسی ) بعلل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به حدی کاهش داده باشد که عملا شخص مورد معاینه ، بدون کمک دیگران قادر به انجام حوائج ، تکالیف و کارهای روزمره نبوده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد و یا اینکه عملا در مراقبت و نگهداری از دیگران ناتوان باشد .

2

دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض پیشرفته چشمی یا عصبی و یا کلیوی همراه با اختلال در عملکرد روزمره .

3

آکرومگالی ، ژیگانتیسم ، کوشینگ ، آدیسون در هرمورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علائم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و با تایید متخصص غدد مترشحه داخلی .

4

بیماری های پوستی مزمن ، شدید ، گسترده و مقاوم به درمان در صورتی که موجب اختلال عملکرد در زندگی روزمره شده و به تایید متخصصین مربوطه رسیده باشد و سابقه حداقل 3 بار بستری در مراکز بیمارستانی دانشگاهی یا نیروهای مسلح داشته باشند .

5

اسکار و کلوئید ناشی از سوختگی هایی که موجب اختلال عملکرد اندام شده ( در حداقل دو اندام به طور کامل ) و یا بیش از 50 درصد از سطح بدن را فرا گرفته باشد و تمایل به زخم شدن و یا چسبندگی به اطراف داشته باشد و موجب اختلال عملکرد فرد گردد .

6

انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانویه در مراحل پیشرفته و استقرار یافته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد .

7

همی پلژی ، پاراپلژی و یا کوادری پلژی که موجب ناتوانی و اختلال در عملکرد روزمره شخص شده باشد .

8

پارکینسون در مراحل پیشرفته با علائم بالینی واضح و ایجاد اختلال در عملکرد روزمره فرد با تایید متخصص بیماریهای اعصاب .

9

دمانس و یا آلزایمر در مراحل پیشرفته با علائم بالینی واضح و ایجاد اختلال در عملکرد روزمره فرد با تایید متخصص بیماریهای اعصاب .

10

مولتیپل اسکلروزیس استقرار یافته همراه با نقص نورولوژیک شدید ناتوان کننده و یا عود کننده که سبب اختلال عملکرد فرد شده باشد .

11

صرع گراندمال یا جنرالیزه مقاوم به درمان با مصرف حداقل دودارو ، درصورتیکه حداقل 5 سال سابقه ابتلاء داشته باشد و همراه با اختلال در عملکرد روزمره فرد باشد . به شرط ثبوت در مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی .

12

کلیه ضایعات عروقی مغزی همراه با نقص و یا علایم عصبی شدید با عارضه پایدار که موجب ناتوانی و اختلال در عملکرد روزمره فرد شده باشد .

13

بیماریهای روانی مزمن شدید و ناتوان کننده و مقاوم به درمان ( نظیر اختلالات سایکوتیک ، خلقی و دوقطبی ) باسابقه حداقل سه بار بستری ( با اندیکاسیون واقعی بستری ) در بیمارستانهای روانپزشکی دانشگاهی و یا نیروهای مسلح با تایید ، روانپزشک مربوط

14

انواع نقیصه عقلانی و کند ذهنی ها ( عقب ماندگی ها ) با ضریب هوشی زیر 35 ، همراه با اختلال عملکرد رفتاری و اجتماعی با تایید مراکز تخصصی نظامی و یا دانشگاهی .

15

کلیه بیماری ها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که منجر به نقص عصبی حرکتی توام با حسی استقرار یافته در دو اندام و یا اختلالات اسفنکتری همراه با فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد .

16

هرگونه اعمال جراحی روی مغز با عارضه پایدار و ناتوان کننده بعد از عمل

17

بیماریهای مزمن و انسدادی شدید ریه به همراه FEV1 کمتراز 40% غیرقابل درمان

18

سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی ، رزکسیون ریه ) که منجر به FEV1 کمتر از 40% به صورت پایدار شود .

19

در مورد قطع یا از کار افتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود .
الف – قطع کامل هر دودست از مچ به بالا یا قطع کامل یک دست از ناحیه مفصل کتف ( قطع کامل پنج انگشت یک دست به منزله قطع دست از مچ تلقی می شود .)
ب – قطع کامل یک پا از مفصل هیپ و یا قطع هر دو پا از بالای مچ .
ج – قطع یک پا و یک دست هر دو از بالای مچ

20

نارسایی مزمن کبد عارضه دار یا سیروز پیشرفته کبد .

21

بیماریهای التهابی مزمن و شدید روده ( کرون ، کولیت اولسرو ) که با وجود درمان های دارویی و مداخله جراحی فعال بوده ( با تشخیص پاتولوژی ) و موجب اختلال عملکرد فرد گردد .

22

کولستومی های دائمی

23

کلیه بدخیمی های دستگاه های بدن که پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و موجب ناتوانی فرد گردد .
تبصره : سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد مشمول این بند نمی شوند .

24

تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیر قابل درمان مدیاستن همراه با علائم فشاری بر مدیاستن همراه با ایجاد اختلال در عملکرد روزمره فرد

25

اختلالات انعقادی به صورت هموفیلی A یا B یا اختلالات خونریزی دهنده شدید ( درصورتی که میزان فاکتور انعقادی کمتر از 1% باشد که موجب اختلال عملکرد فرد شده باشد .

26

نارسائی مزمن کلیه با GFR زیر « 10 » یا نیازمند دیالیز دائم یا پیوند کلیه .

27

کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر دائمی مسیرادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی ، نفروستومی ، اورتروستومی – جلدی ، سیستوستومی .

28

فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان

29

برداشتن کامل مثانه .

30

برداشتن هر دوکلیه و یا پیوند کلیه و یا برداشتن یک کلیه بهمراه اختلال عملکرد در کلیه مقابل .

31

فقدان هر دوچشم و یا آنکه هر دوچشم عملا فاقد بینائی باشد .
تبصره : به هر علتی که دید هر دوچشم در مجموع به اندازه کمتر از 30% دید یک چشم باشد این بند مصداق دارد .

32

کری کامل و یا کاهش شنوایی هر دوگوش که با وجود درمان و اصلاحات لازم ( استفاده از سمعک ) میزان کاهش شنوائی در هر دو گوش ( هرگوش به صورت جداگانه ) بیش از 70 دسی بل باشد .

33

کری و لالی توام با تایید متخصص گوش ، حلق و بینی مراکز درمانی نظامی و یا دانشگاهی

34

اعمال جراحی و بیماریهای حلق و حنجره مادرزادی یا اکتسابی که اصلاح پذیر نبوده و موجب اختلال دایم در صحبت کردن و تغذیه شده باشد . مثل فیستول غیر قابل اصلاح تراشه به مری .

35

بیماریهای مادرزادی ، اکتسابی ، تومورال یا التهابی ( روماتیسمال ) قلبی ، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون ، آنوریسم ها ، و یا اتساع سرخرگهای ریوی ، کانال آرتریل باز ، تنگی شریان ریوی اصلی ، فیستولهای شریانی وریدی در صورت عارضه داربودن و غیر قابل اصلاح با جراحی و همراه با اختلال در عملکرد روزمره فرد

36

بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری ) که با وجود درمان های لازم موجب نارسایی قلبی با (EF) زیر 35% و اختلال عملکرد روزمره فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن . م و یا دانشگاهی .

37

نارسائی پیشرفته قلب با علائم بالینی واضح که با وجود درمان های لازم (EF) زیر 35% باشد .

38

اعمال پیوند عروق کرونر یا تعویض دریچه های قلب و یا گذاشتن پیس میکرهای دائمی که به رغم انجام عمل و دیگر درمان های لازم ، نارسایی قلب با فشار سهمی (EF) کمتر از 35% وجود داشته باشد .

39

انواع آریتمی ها و بلوکهای قلبی که با وجود درمان های لازم موجب نارسایی قلبی با (EF) زیر 35% شده و امکان انجام فعالیت روزمره را ازشخص بگیرد .

40

کاردیومیو پاتی هیپرتزفیک مقاوم به درمان و عارضه دار که موجب اختلال عملکرد فرد شده باشد .
تبصره : در کار دیومیوپاتی دیلاته و انفیلتراتیو یا رسترکتیو در صورتی که (EF) زیر 35% باشد .

41

افزایش اولیه یا ثانویه فشار خون شریان ریوی ، توام با نارسایی قلبی با (EF) زیر 35% به هر علت که باشد .

42

اختلالات عروقی که منجر به فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و اندآرتریت مسدود کننده که موجب اختلال عملکرد فرد شده باشد .
تبصره : در صورتیکه فلبیت در اثر اعتیاد فرد به مواد تزریقی باشد از این بند مستثنی است و شامل این بند نمی گردد .

43

آرتریتهای مزمن شدید و ناتوان کننده توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل بزرگ ( بیش از یک مفصل ) و ستون فقرات که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد .

44

جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تازمانی که خطر واگیرداربودن بیماری به دیگران وجود دارد .

45

مبتلابان به سل ( ریوی و یا خارج ریوی ) فعال و مقاوم به درمان ( پس از اتمام دوره درمان ) که منجر به محدودیت و از کارافتادگی فرد گردد با تایید مراکز تخصصی مربوطه .

46

مبتلایان به HIV اثبات شده با حداقل یک آنتی HIV و pcr مثبت همراه با عوارض و ایجاد اختلال در عملکرد روزمره فرد

47

عقب ماندگی های ذهنی شدید یا عمیق و یا بیماری های روانی شدید ، مزمن ناتوان کننده و مقاوم به درمان مانند سایکوز که افراد مبتلا به آن محجور شناخته می شوند ( با تایید پزشک متخصص بیمارستان یا مرکز تخصصی مربوط به همراه گواهی پزشکی قانونی )