مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست
 

مدارک لازم جهت پیش ثبت نام طرح جریمه مشمولان غایب در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) عبارتنداز :

اصل وکپی شناسنامه مشمول اصل و کپی کارت ملی مشمول اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مشمول (ویژه مشمولان متاهل ) اصل وکپی شناسنامه همسر اصل و کپی کارت ملی همسر اصل و کپی شناسنامه فرزندان اصل و کپی کارت ملی فرزندان