نحوه ثبت نام مشمولان مقیم خارج از کشور
 

متقاضیان به دو صورت ذیل می توانند اقدام به ثبت درخواست خود نمایند:

 • 1- وکیل قانونی یا پدر یا مادر و یا همسر می تواند با مراجعه به دفاترخدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+10 ) و تکمیل مدارک مورد نیاز ثبت نام نمایند.
 • 2- مراجعه به سامانه تایید اسناد وزارت امور خارجه به آدرس www.tak.mfa.ir
  • - ثبت نام در سامانه تاک
  • - ورود به سامانه تاک
  • - بارگذاری مدارک پر کردن فرم الکترونیکی مربوطه / درخواست وکالتنامه یا تصدیق امضا
  • - دریافت کد رهگیری و چاپ آن
  • - مراجعه حضوری به نمایندگی تعیین شده با اصل مدارک مورد نیاز
  • - تایید مدرک / صدور وکالتنامه توسط نمایندگی
  • - مراجعه به بخش تایید اسناد وزارت امورخارجه در تهران ، به همراه کد رهگیری برای تایید نهایی