ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته
 

 ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته

داوطلبان مرد که در آزمون  دوره کاردانی به كارشناسي ناپيوسته سال 1395 شرکت می کنند، لازم است به هنگام پذيرش در دانشگاه (قبولي قطعي و ثبت نام)، يكي از شرايط مشروحه زير را از نظر وضعيت مشموليت و مقررات خدمت وظيفه عمومي دارا باشند . در غير اين صورت مجاز به ادامه  تحصيل نخواهند بود .

1 ـ دارا بودن كارت پايان خدمت.

2 ـ دارا بودن كارت معافيت دايم( كفالت، پزشكي، ايثارگران و مواردخاص ) .

3 ـ متولدين سال 1354 و قبل از آن. اين قبيل مشمولان بايد پس از اعلام قبولي و در زمان ثبت‌نام كارت معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه نمايند.

4- متولدين نیمه دوم سال 1345 و قبل از آن به شرط اينكه تغيير سن نداده باشند .

5 ـ مشمولان فارغ التحصیل مقطع کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی مدرک خود را اخذ نموده و داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبت نام آنان در دانشگاه قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد.

تبصره ـ افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعلام قبولي دانشگاه مي باشد،لازم است در  تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند. بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و دارا بودن ساير شرايط و ضوابط، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد. درغيراين‌صورت غايب محسوب شده و مجاز به ادامه تحصيل نخواهند بود.

6 ـ دانشجويان سال آخر مقطع كارداني كه تا تاريخ 31/06/95 در سنوات  مجازتحصيلي فارغ التحصيل می شوند.

7 ـ فارغ‌التحصيلان مقطع كارداني كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ناپیوسته بيش از يك‌سال سپري نشده باشد.

تبصره: دانشجویانی که در شش ماهه اول سال فارغ التحصیل می شوند، فراغت از تحصیل آنها به منزله فراغت شهریور ماه همان سال محسوب می گردد.(یعنی از پایان شهریور ماه سالی که فارغ التحصیل شده اند ، به مدت یک سال مهلت معرفی دارند)، چنانچه در شش ماه دوم سال فارغ التحصیل شوند از تاریخ فراغت به مدت یک سال مهلت معرفی دارند.

مثال(1): دانشجوی مقطع کاردانی در سنوات مجاز تحصیلی 31/04/94 فارغ التحصیل شده است، آخرین مهلت معرفی وی 31/06/95 خواهد بود( ضمناً گذشت بیش از یکسال از فراغت مقطع قبلی"کاردانی"، از شهریور 94 به مدت یک سال محاسبه می گردد).   

مثال(2): دانشجوی مقطع کاردانی که در سنوات مجاز تحصیلی در تاریخ 30/10/94 فارغ التحصیل شده، تا 30/10/95 مهلت خواهد داشت.

òداوطلباني كه مدت تحصيل آنان در مقطع كارداني بيش از سقف مجاز سنوات تحصيلي( سنوات تحصیلی اولیه + سنوات تحصیلی ارفاقی) به طول انجاميده ، مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نيستند .

8 ـ كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها و يا وزارت خانه ها با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت بالاترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

9 ـ كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال به خدمت و موافقت سازمان مربوط براي ادامه تحصيل .

10 ـ طلاب علوم ديني دارنده مدرك كارداني يا معادل آن كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي مي‌باشند.

òدرصورتي كه مركز مديريت حوزه هاي علميه يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و اصفهان تأييد نمايند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصيل در حوزه، به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل كند، باهمان معافيت تحصيلي حوزه، اشتغال به تحصيل وي در دانشگاه بلامانع است. اين گونه دانشجويان براي ثبت نام در هر ترم تحصيلي بايد موافقت نامه حوزه علميه مربوط را ارائه نمايند. بديهي است هر موقع حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعلام كند، ادامه تحصيل وي در دانشگاه(پس از بررسی و دارا بودن سایر شرایط) منوط به اجازه سازمان وظيفه عمومي و سپس صدور معافيت تحصيلي دانشگاهي خواهد بود. در غیر این صورت مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.

11 ـ مشمولان داراي برگه معافيت موقت بدون غیبت (پزشكي،كفالت ) در مدت اعتبار آن.

òاين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت، بدون معافيت تحصيلي مجاز به ادامه تحصيل نمي‌باشند.

12 ـ كاركنان وظيفه (سربازان حين خدمت) داراي مدرك كارداني که در سنوات مجازتحصیلی فارغ التحصیل شده و فاقد غيبت اوليه .

òاين دسته از كاركنان پس از اعلام قبولي از سوي دانشگاه، با ارائه گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوط و صدور مجوز تحصيل از سوي وظيفه عمومي( اقدام از دفاتر پلیس+10) به شرط اين كه دانشجوي اخراجي نبوده باشند، پس از احراز داشتن شرایط ادامه تحصیل، براي ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد .

تبصره 1ـ كاركنان وظيفه اي كه خدمت آنان تا مهر ماه 95 به پايان مي رسد پس از قبولي و موقع ثبت نام در دانشگاه  مي بايست گواهي يا كارت پايان خدمت ارائه نمايند .

13- دانشجويان انصرافي از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبت اند، چنانچه از تاریخ 22/8/90 ( ابلاغ قانون جدید وظیفه عمومی) الزاماً یک بار انصراف از تحصیل داده  و تاریخ انصراف آنها نیز در سنوات اولیه بوده باشد و همچنين از تاريخ انصراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته جديد  بيش از يكسال سپري نشده باشد.

ضمناً دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که موفق شده اند در سنوات اولیه تحصیلی( حداکثر طی 5/2 سال) مدرک کاردانی اخذ نمایند، در این صورت انصراف آنها به منزله فارغ التحصیل کاردانی محسوب شده و به شرط نداشتن غیبت مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته خواهند بود.

تذكرات مهم :

الف) مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت قبولي و پذيرش در دانشگاه ، معافيت تحصيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاه‌ها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمي‌باشند.

ب) دانشجويان اخراجي دانشگاهها تا پايان خدمت دوره ضرورت و يا اخذ معافيت دائم ،شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را نخواهند داشت.

پ) فارغ التحصيلان كليه مقاطع كارشناسي مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نمي باشند .

ت) كاركنان وظيفه(سرباز حین خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت نمي باشند . اين دسته از كاركنان وظیفه در صورت قبولي در دانشگاه، نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط ، جهت ادامه تحصيل از خدمت ترخيص خواهند شد .

ث) برابر تبصره (1) ماده (33) قانون خدمت وظیفه عمومی، مدت تحصيل در مقطع كارشناسيناپيوسته  سه سال مي باشد که طبق تبصره(2) همین ماده، با موافقت کمیسون موارد خاص دانشگاه و احراز شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت سه ماه به دفتر پلیس+10 ، این مدت حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفه عمومی ( اقدام از سوی دفاتر پلیس +10 شهرستان محل استقرار دانشگاه) قابل افزایش خواهد بود. دانشجوياني كه حداکثر در مدت مذكور فارغ التحصيل نشوند مجاز به ادامه تحصيل در مقطع بالاتر نخواهند بود . در صورت عدم درخواست سنوات ارفاقی از سوی دانشگاه، سنوات تحصیلی دانشجو قابل افزایش نخواهد بود.

ج) آن دسته از مشمولانی که در دانشگاه پذیرفته می شوند صرفاً با درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه مورد پذیرش به دفتر پلیس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه نمایند، در صورت صدور مجوز ادامه تحصیلی(معافیت تحصیلی) می توانند در دانشگاه ثبت نام نمایند.