بخشش اضافه خدمت سربازان وظیفه
 

 

بخشش اضافه خدمت سربازان

به مناسبت عيد سعید فطر اضافه خدمت سنواتی تمامی کارکنان وظیفه در حال خدمت و همچنین مشمولان غایبی که  تا بيست و دوم بهمن ماه 96خود را برای انجام خدمت سربازی معرفي مي کنند بطور کامل بخشيده خواهد شد.  که ملاک محاسبه اين بخشش اضافه خدمت تاريخ ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان تا تاريخ بيست و دوم بهمن ماه 96 مي باشد.

این بخشش شامل اضافه خدمت  سنواتي  و انضباتی برای سربازان در حال خدمت می باشد.

لازم به ذکر است ، مشمولانی که دارای 8 سال غیبت یا بیشتر از آن هستند نیز می توانند با پرداخت جریمه ریالی از خدمت معاف شوند و یا اینکه از فرصت پیش آمده استفاده کرده و تا 22 بهمن 96 خود را معرفی کنند تا اضافه خدمت ناشی از غیبت آنان بخشیده شود.