جلسات آموزشی
 

نشست های آموزشی سازمان وظیفه عمومی ناجا

سازمان وظیفه عمومی ناجا در نظر دارد به منظور ارتقا سطح آگاهی و رفع ابهامات مشمولان و خانواده های آنان پیرامون قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی دوره های آموزشی با موضوعات مختلف برای داوطلبانی که ثبت نام کرده اند برگزار نماید.