سوالات متداول
 


1-    در ثبت نام اولیه چه افرادی می توانند ثبت نام کنند؟

برای تعیین افراد واجد شرایط دارای اولویت برای هر سال، کلیه جانبازان، آزادگان و رزمندگان اعم از این که در سن مشمولیت باشند یا نباشند ،با مراجعه به دفاتر پلیس + 10 نسبت به ثبت‌ درخواست خود اقدام نمایند.

2-    در مرحله ثبت اولیه درخواست ها چه مدارکی نیاز می باشد؟

-    از آنجایی که ثبت‌نام در مرحله مقدماتی صرفا برای تعیین افراد واجد شرایط و دارای اولویت می‌باشد، لذا افراد براساس مدارکی که در دست دارند و در صورت فقدان مدارک، براساس خود اظهاری ثبت‌نام می شوند. در این مرحله نیاز به مراجعه افراد به سازمان‌های نیروهای مسلح برای اخذ گواهی معتبر یا تأیید مدارک نمی‌باشد. لذا داشتن اطلاعات فرزندان ذکور به طور کامل مورد نیاز است .

3-    چه اقداماتی پس از ثبت اولیه انحام می شود؟


-    پس از ثبت‌نام مقدماتی، تعداد حداکثر بیست هزار نفر که دارای بیشترین درصد جانبازی یا بیشترین مدت آزادگی و رزمندگی هستند یا جمع سابقه ایثارگری آنان به بالاترین امتیاز می‌رسد، برای دریافت کسر خدمت به عنوان اولویت تعیین خواهند گردید که در این مرحله واجدین شرایط تعیین شده موظف به تهیه مدارک معتبر جانبازی و آزادگی از بنیاد شهید و رزمندگی از سازمان مربوط و ارائه آن به سازمان وظیفه عمومی ناجا برابر فرایند اعلامی از سوی آن سازمان خواهند بود.

4-    اولویت بهره مندی از کسرخدمت سربازی به چه نحو می باشد؟


-    اولویت بهره‌مندی از کسر خدمت سربازی برای واجدین شرایطی که بالاترین امتیاز را دارند در شرایط یکسان به ترتیب با کارکنان وظیفه در حال خدمت، مشمولین وظیفه غیرغایب دارای برگ اعزام هر سال و در صورت تکمیل نشدن بخشی از ظرفیت بیست هزار نفر، با مشمولین دارای معافیت موقت تحصیلی 

5-    کارکنان وظیفه در صورت بهره مندی از کسرخدمت چه کارتی دریافت می کنند؟


-    کارکنان وظیفه‌ای که در حال خدمت می‌باشند در صورت بهره‌مندی از کسر خدمت، کارت پایان خدمت دریافت می‌نمایند .


6-    به ازای چه میزان جبهه ،جانبازی و آزادگی و یا تجمیع آنها، معافیت تعلق می گیرد؟


-     آن دسته از مشمولین واجد شرایط که والدین آنان دارای حداقل 28 ماه سابقه رزمندگی یا تجمیع امتیازات به عدد حداقل 28 برسد اگر چنانچه براساس امتیازات افراد ثبت‌نام کننده در آن سال، به عنوان اولویت برای بهره‌مندی از کسر خدمت تعیین شوند، کارت معافیت صادر می شود.

7-    مشمولانی که بواسطه جبهه ، جانبازی و آزادگی والدین از معافیت برخوردار می شوند وضعیت آموزشی آنان به چه صورت است؟

-    می‌بایست متعهد گردند تا چنانچه ظرف مدت 5 سال برای طی آموزش رزم مقدماتی نظامی فراخوان شدند. خود را برای طی دوره معرفی نمایند.8-    ایثارگرانی که قبلا فرزندان آنان از تسهیلات و قوانین معافیت ایثارگران استفاده کرده اند طبق قانون جدید چگونه می توانند برای فرزند دیگر از این تسهیلات بهره مند شوند ؟

-     آن دسته از ایثارگرانی که براساس مقررات 30 ماه رزمندگی، 25 درصد جانبازی یا 24 ماه آزادگی، یک یا بیش از یک فرزند خود را معاف نموده‌اند، صرفا در صورت دارا بودن سابقه ایثارگری مازاد بر موارد استفاده شده‌ی قبلی می‌توانند در شمول این مقررات قرار گیرند.

9 - مشمولین متولد 72 به قبل که در حال حاضر دارای معافیت تحصیلی یا در فرجه بعداز فراغت از تحصیل قرار دارند چگونه می توانند تا تاریخ اعلام شده از مقررات قبلی ماهی 9 روز استفاده نمایند؟


-    این کسرخدمت و مقررات گفته شده فقط برای کارکنان وظیفه در حال خدمت می باشد و مابقی باید در ثبت نام شرکت کنند و اگر در غالب 20 هزار نفر قرار گرفتند به آنان نیز تعلق خواهد گرفت.

 10- مشمولان حین خدمت که درخواست استفاده از کسرخدمت را دارند می بایست به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند ؟


-    بله ،همه باید دفاتر (پلیس+10) مراجعه نمایند.

11-هزینه ثبت درخواست اولیه کسرخدمت در دفاتر پلیس +10 چه میزان می باشد؟

-    شش هزار تومان می باشد.

12-    ثبت درخواست اولیه توسط مشمول و یا ایثارگر امکان پذیراست؟

-    ثبت درخواست اولیه می تواند توسط ایثارگر و یا هریک از اعضاء خانواده آنان انجام شود.

13-    با توجه به اینکه خود اظهاری است ، برای ثبت اولیه چه مدارکی لازم می باشد؟

-    با توجه به اینکه مشخصات افراد ذکور خانواده باید ثبت شود لذا لازم است مدارک فرزندان را به همراه داشته باشند.