آخرین مقررات کسر خدمت ایثارگری
 

آخرین مقررات  کسر خدمت ایثارگری

در اجرای قانون کسرخدمت ایثارگری مورد اشاره در بند (د) ماده (88) قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور، مشمولانی که سابقه جبهه و یا تجمیع جبهه،جانبازی و آزادگی والدین آنان به امتیاز 28 و 29 می رسد،می توانند با مراجعه به یگان خدمتی والدین ، گواهی کسرخدمت را دریافت کنند.

 آن دسته از کارکنان وظیفه که امتیاز کسرخدمت آنان کمتر از 28 بوده و امکان بهره مندی از معافیت را نداشته اند، در صورتی که واجد شرایط بهره مندی از ضوابط قبلی کسرخدمت ایثارگری باشند، می توانند از امتیاز 9 روز کسرخدمت ایثارگری بهره مند شوند.

مشمولان غیر غایب متولد 72 به قبل که تا قبل از 96/9/19 به خدمت اعزام شده اند، به ازای هرماه حضور در جبهه، اسارت و یا درصد جانبازی والدین ، 9 روز کسرخدمت به آنان تعلق می گیرد.

برابر هماهنگی های صورت گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح،آن دسته از مشمولان واجد شرایط (اعزامی قبل از1396/09/19  (که موفق به دریافت گواهی کسرخدمت ایثارگری با ضوابط قبلی نشده اند،همچنان فرصت دارند با مراجعه به یگان خدمتی والدین خود، برای اخذ گواهی مذکور اقدام کنند تا سوابق آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی