معافیت تحصیلی دانشجویی
 


معافیت تحصیلی دانشجویان

 

فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاه ها به شرط:

1-      کمیسیون موارد خاص استان یا دانشگاه با اعاده تحصیل آنها موافقت نموده باشد .

2-      به خدمت دوره ضرورت اعزام نشده باشد .(مشغول به انجام خدمت سربازی نباشد ).

3-      عدم قرار گرفتن در سنوات ارفاقی به عبارتی در سنوات اولیه انصراف ، اخراج ، ترک تحصیل شده باشند .

4-      عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ انصراف، اخراج ، ترک تحصیل

5-      امکان فراغت از تحصیل در سنوات مجاز تحصیلی وجود داشته باشد.

 

سقف سنوات مجاز تحصیل در دانشگاه ها
مقطع تحصيلي حداکثر سال مجاز برای تحصیل
كارداني 2/5
كارشناسي ناپيوسته 3
كارشناسي ارشد ناپيوسته 3
کارشناسی پیوسته 5
کارشناسی ارشد پیوسته 6
دکتری پزشکی پیوسته 8
دكتري تخصصی ناپيوسته 6

 

درمواردی که دانشجو در سنوات قانونی مقرر نتواند تحصیل خود را به اتمام برساند ، با تشخيص واعلام كميسون موارد خاص دانشگاه هاي مربوط و صرفا جهت فراغت در آن مقطع ،و موافقت وظیفه عمومی حداكثر يكسال به مدت فوق اضافه مي شود .

 

 

انتقال به دانشگاههای داخل کشور به شرط
  • 1) عدم انصراف از دانشگاه مبدا.
  • 2) عدم قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش مجدد.
  • 3) عدم تغییر در مقطع و رشته تحصیلی .

 

مشمولان دانشجو ، در صورت ارائه موافقت دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد با رعایت شرایط فوق الذکر با لحاظ مدت سنوات تحصیلی دانشگاه اولیه مجاز به انتقال می باشند .

نکته: انتقال به دانشگاههای خارج کشور مجاز نیست .