معافیت تحصیلی طلاب علوم دینی
 

معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه

 

طلبه مشمول به شخصی اطلاق می شود که در سن مشمولیت برابر ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه علمیه در یکی از حوزه های علوم دینی پذیرش شده و یا اینکه قبل از سن مشمولیت مشغول به تحصیل گردیده و به سن مشمولیت رسیده اند .

فرایند معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه
  • با ورود به سن مشمولیت :
    • ارائه درخواست معافیت تحصیلی مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)
    • صدور معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه برای مقطع درخواست شده از حوزه
  • پس از اتمام مقطع تحصیلی:
    • ارائه فرم تکمیل شده آخرین وضعیت طلاب حوزه های علمیه به مراکز خدمات الکترونیک انتظامی و ثبت درخواست تمدید معافیت تحصیلی مشمول
    • در صورت عدم اتمام سنوات مجاز تحصیلی ، صدور معافیت تحصیلی برای مقطع تحصیلی جدید و ارسال به مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان

 

سنوات تحصیلی طلاب علوم دینی
سطح 1 از پایه 1 تا پایه 6 6 سال و حداکثر 9 سال
سطح 2 از پایه 7 تا پایه 9 3 سال و حداکثر 6 سال
سطح 3 پایه 10و 2 سال حضور در کلاس خارج فقه 3 سال و حداکثر 6 سال
سطح 4 تحصیل در دروس خارج فقه مادامی که مرکز مدیریت حوزه علمیه قطع رابطه تحصیلی آنان را اعلام نکند ، همچنان از معافیت تحصیلی استفاده خواهند نمود .