تعیین تکلیف مشمولان غایب تا پایان سال 97
 


قانون جریمه مشمولان غایب تنها تا پایان سال 97 اجرا خواهد شد لذا به منظور تاکید بر تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان غایب و اطلاع رسانی بیشتر، پیامکی از سوی سازمان وظیفه عمومی برای این دسته از مشمولان ارسال می شود.

آن دسته از افرادی که واجد شرایط قانون جریمه مشمولان غایب هستند،می توانند با پرداخت نقدی و یا اقساطی مبلغ جریمه،وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

با بررسی های صورت گرفته در بین مشمولان غایب، گروهی مبتلا به بیماری روحی،روانی و جسمی هستند که برای معافیت پزشکی اقدام نکرده اند و به علت عدم تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود،برای انجام اموری مانند: بیمه ،خروج از کشور و ..... دچار مشکل شده اند. لذا این دسته از مشمولان می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) برای معافیت پزشکی اقدام کنند تا از لیست مشمولان غایب خارج شوند.

افرادی که در سال های گذشته خدمت کرده اند ولی به دلایلی مانند: عدم تعویض کارت قدیمی پایان خدمت به هوشمند و یا عدم دریافت کارت پایان خدمت،در لیست مشمولان غایب قرار دارند،می بایست از طریق دفاتر (پلیس+10) برای صدور کارت پایان خدمت اقدام کنند.

در سال آینده محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی بیشتری برای مشمولان غایب در نظرگرفته می شود،لذا این دسته از مشمولان می بایست از فرصت های ایجاد شده جهت تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود استفاده کنند.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی