معافیت به واسطه سابقه ایثارگری والدین فقط تا پایان شهریور
 

سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد : مشمولان متقاضی معافیت به واسطه سابقه ایثارگری 28 و 29 ماه والدین، فقط تا پایان شهریور ماه سال 98 می توانند از این معافیت بهره مند شوند.

  در معافیت مذکور غیبت مانع رسیدگی به درخواست مشمولان واجد شرایط است همچنین متقاضیان حین تحصیل نیز می توانند از این معافیت بهره مند شوند.

لازم به ذکر است :  بعد از تاریخ مذکور، معافیت سربازی به ازای سابقه ایثارگری 28 و 29 ماه والدین اجرا نمی شود و مشمولان تنها می توانند براساس ماده 45 قانون خدمت وظیفه عمومی از معافیت بر مبنای 30 ماه سابقه رزمندگی، 25 درصد جانبازی، 24 ماه آزادگی بهره مند شوند