اصفهان
 
مرکز استان
آدرس اصفهان- بلوار كشاورز-خيابان قائميه-كوچه فضيلت
تلفن 7803141
فاکس 7803141
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)

 

شهرستان ها
نجف آباد
آدرس نجف آباد- انتهای بلوار طالقانی - جنب اداره راهنمایی و رانندگی 
کد پستی 8516613496
تلفن 2448771
شهرستان شاهين شهر
آدرس خيابان مدرس- ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8314500000
تلفن 45251633
شهرستان كاشان
آدرس فاز2 ناجي آباد-بلوار امام رضا(ع)-خيابان پاسگاه
کد پستی 8719793111
تلفن 5421100
شهرستان شهرضا
آدرس خيابان 40متري- بلوار شهيد مطهري- جنب ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8619788933
تلفن  
شهرستان مباركه
آدرس بلوار فتح المبين-جنب آگاهي
کد پستی 8481714466
تلفن  
شهرستان نائين
آدرس خيابان قيام (خیام)- نبش قوامين داخل کوچه
کد پستی 8391885811
تلفن 2259022
شهرستان خور
آدرس خيابان امام زاده سيد داود-ساختمان آگاهی
کد پستی  
تلفن 4224864
شهرستان خوانسار
آدرس بلوار معلم- ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8791661174
تلفن 2232199
شهرستان آران و بيدگل
آدرس ميدان 15خرداد - ساختمان راهنمایی و رانندگی 
کد پستی 8741666157
تلفن 2732027
شهرستان فلاورجان
آدرس خيابان آزادگان - جنب كلانتري 11
کد پستی 4851845458
تلفن 3121025
شهرستان لنجان
آدرس زرين شهر- خيابان امام شمالي-جنب كلانتري11
کد پستی 8471867458
تلفن 2224847
شهرستان چادگان
آدرس خیابان فرماندهی - کلانتری 11
کد پستی 8571916451
تلفن  
شهرستان اردستان
آدرس اردستان - بلوار دانشجو - بعد از اداره آب و فاضلاب
کد پستی 8381915891
تلفن  
شهرستان خميني شهر
آدرس خمینی شهر - خیابان مطهری - روبروی بیمارستان ساعی
کد پستی  
تلفن 3644480
شهرستان فريدن
آدرس داران-بلوار طالقاني-جنب فرمانداری
کد پستی 8561954883
تلفن 4224820
شهرستان سميرم
آدرس خیابان مطهری - ساختمان راهنمايي و رانندگي
کد پستی 8661817851
تلفن 4225839
شهرستان جرقوبه
آدرس جرقوبه - بخش نيك آباد
کد پستی 8377113751
تلفن 7222099
شهرستان دهاقان
آدرس بلوار انقلاب - جنب کلانتری مرکزی
کد پستی 8641614531
تلفن 2625765
شهرستان كوهپايه
آدرس کوهپایه - جنب تامین اجتماعی 
کد پستی 8371645358
تلفن 6222003
شهرستان نطنز
آدرس ميدان تختي-ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8761911111
تلفن  
شهرستان فريدونشهر
آدرس فلكه استقلال-جنب ستاد فرماندهي
کد پستی 8163893113
تلفن 5222052
شهرستان تيران و كرون
آدرس ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8531683111
تلفن 3224836
شهرستان گلپايگان
آدرس بلوار سلمان فارسي-پشت ستاد فرماندهي شهرستان
کد پستی 8771961174
تلفن  
شهرستان برخوار
آدرس دولت آباد-ميدان انقلاب-جنب كلانتري11
کد پستی 8341100000
تلفن 5826045
فريدونشهر
آدرس فريدونشهر ـ فلكه استقلال ـ جنب ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی  
تلفن 03725222052
لنجان  
آدرس زرین شهر - خیابان امام شمالی - جنب کلانتری11
تلفن