ایلام
 
مرکز استان
آدرس بلوارشهیدبهشتی- خ شهروند
کد پستی
تلفن
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان دهلران
آدرس روبرو اداره پست - ستاد ف . شهرستان دهلران
کد پستی 6981934459
تلفن 08427227930
شهرستان مهران
آدرس جنب هنگ مرزي
کد پستی 6981934459
تلفن 08428224791
شهرستان آبدانان
آدرس خ باقر شهر - ستاد فرماندهي شهرستان آبدانان
کد پستی 6971883449
تلفن
شهرستان ايوان
آدرس خ شهيد رجايي - ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان ايوان
کد پستی 6941678661
تلفن
شهرستان دره شهر
آدرس خ شهيد رجايي - نرسيده به چهارراه انتظامي
کد پستی 6961717461
تلفن 08425222555
شهرستان ملكشاهي
آدرس شهر دلگشا - ستاد قديم
کد پستی 69971-64699
تلفن 08428520254
شهرستان سرابله
آدرس شهرستان شيروان چرداول - ميدان جهاد - جنب اورژانس
کد پستی 6951833313
تلفن 08424223418