بوشهر
 
مرکز استان
آدرس بوشهر –جاده نیروگاه اتمی تنگک سوم روبروی ایران خودرو داخل کلانتری 14 معاونت وظیفه عمومی
کد پستی
تلفن 07733528136
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان دشتستان
آدرس برازجان- میدان دژ-جنب کلانتری 12 معاونت وظیفه عمومی شهرستان دشتستان
کد پستی
تلفن 07734232440
شهرستان دشتي
آدرس خورموج- ميدان شهيدبهشتي- فرماندهي انتظامي شهرستان دشتي
کد پستی 7541841675
تلفن 07726228870
شهرستان تنگستان
آدرس اهرم- خ آزادگان- كلانتري11 اهرم
کد پستی 7551867989
تلفن 07725224099
شهرستان كنگان
آدرس خ آزادي- جنب كلانتري 11- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 7539168136
تلفن 07727263826
شهرستان گناوه
آدرس خ ساحلي- جنب شهدای گمنان داخل ساختمان فرماندهی انتظامی
کد پستی 7531863145
تلفن 5423
شهرستان ديلم
آدرس خ شريعتي جنوبي- فرماندهي انتظامي شهرستان- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 7536114646
تلفن 5632
شهرستان دير
آدرس دیر –بلوار اصلی روبروی هلال احمر وظیفه عمومی دیر
کد پستی 7554113198
تلفن 07728322016
شهرستان جم
آدرس خ فرودگاه- فرماندهي انتظامي شهرستان جم- معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 7558113398
تلفن 07727684160
شهرستان پارس جنوبي
آدرس بلوار اصلی روبروی اسکله ماهی گیری داخل قرار گاه شماره 2 فرماندهی انتظامی شهرستان
کد پستی 7539141156
تلفن 6126