خراسان جنوبی
 
مرکز استان
آدرس بيرجند فلكه دوم سجادشهر-بلوار غدير غربي-بلوار نيروي انتظامي
تلفن
فکس 2182243
ساعت کار شنبه تا چهار شنبه ( 07:30 تا 12:30 ) و روزهاي پنجشنبه تعطيل مي باشد.


شهرستان ها
شهرستان خوسف
آدرس بلوار امام خمینی ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان خوسف
کد پستی
تلفن 05632473100
شهرستان فردوس
آدرس بلوار امام خمینی روبروی هیئت فاطمیه ستاد شماره دو فرماندهی
کد پستی
تلفن
شهرستان سرایان
آدرس خ مطهری معاونت وظیفه عمومی
کد پستی
تلفن
شهرستان طبس
آدرس بلوار شهید بهشتی جنوبی ستاد فرماندهی
کد پستی
تلفن 05632822515
شهرستان سربیشه
آدرس ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان
کد پستی
تلفن 09105565652
شهرستان نهبندان
آدرس میدان ورودی شهر داخل ستاد فرماندهی
کد پستی
تلفن 32624511
شهرستان درمیان
آدرس شهراسدیه بلوار امام رضا(ع) ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی
تلفن 05632124909
شهرستان بشرویه
آدرس بلوار قائم –ستاد شماره 2 انتظامی
کد پستی
تلفن 05632777854
شهرستان زیرکوه
آدرس ستاد شهرستان
کد پستی
تلفن 32624511
شهرستان قاین
آدرس خ شهید بهشتی 16
کد پستی
تلفن