زنجان
 
مرکز استان
آدرس زنجان - ميدان بسيج - پشت شهربازی –جنب ساختمان اداری امام رضا(ع)ستاد نيروي انتظامي معاونت وظيفه عمومي
تلفن 02412182122
فکس
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان ابهر
آدرس ابهر – میدان مصلی –بلوار اثیر الدین –داخل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر
کد پستی 4561646434
تلفن 02422183777
شهرستان خدابنده
آدرس خدابنده - ميدان سهروردی –همکف کلانتری 11
کد پستی 4581613484
تلفن
شهرستان خرمدره
آدرس خرمدره - ميدان توحيد - ستاد فرماندهي شهرستان خرمدره
کد پستی 4571987931
تلفن
شهرستان طارم
آدرس طارم شهر آب بر –میدان امام خمینی
کد پستی 4591633353
تلفن
شهرستان ماهنشان
آدرس ماهنشان – خیابان محمدی –روبروی پارک ملت ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ماهنشان
کد پستی 4541633346
تلفن
شهرستان ایجرود
آدرس ایجرود –زرین آباد –کلانتری 11 زرین آباد
کد پستی
تلفن 6322