زنجان
 
مرکز استان
آدرس زنجان - ميدان بسيج - اتوبان 22 بهمن - پشت شهربازی –خیابان راهداری - ساختمان معاونت وظیفه عمومی استان زنجان
تلفن 02412182122
فکس  
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)

 

شهرستان ها
شهرستان ابهر
آدرس ابهر – میدان مصلی –بلوار اثیر الدین ابهری –داخل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر
کد پستی 4561646434
تلفن 02422183777
شهرستان خدابنده
آدرس خدابنده - خیابان امام - بلوار چمران - ميدان سهروردی –طبقه همکف کلانتری 11قیدار نبی
کد پستی 4581613484
تلفن  
شهرستان خرمدره
آدرس خرمدره - انتهای خیابان شریعتی جنب درمانگاه شماره 5- ستاد فرماندهي شهرستان خرمدره
کد پستی 4571987931
تلفن  
شهرستان طارم
آدرس طارم شهر آب بر –میدان امام خمینی - جنب کلانتری 11 - ساختمان راهور مشترک
کد پستی 4591633353
تلفن  
شهرستان ماهنشان
آدرس ماهنشان – خیابان شیخ باقر –ساختمان ادارت - روبروی پارک لاله - ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان ماهنشان
کد پستی 4541633346
تلفن  
شهرستان ایجرود
آدرس ایجرود –زرین آباد –کلانتری 11 زرین آباد
کد پستی  
تلفن 6322