سمنان
 
مرکز استان
آدرس سمنان – بلوار امام صادق (ع)
تلفن 0231-3332068
فکس  
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)

 

شهرستان ها
شهرستان شاهرود
آدرس جاده تهران- روبروی دانشگاه علوم قرآنی
کد پستی  
تلفن 0232186458
شهرستان دامغان
آدرس دامغان – خ پاسداران – ک شهيد فلاحي 2
کد پستی 3671944425
تلفن 0232184445
شهرستان گرمسار
آدرس خ طالقاني – جنب اداره آموزش و پرورش
کد پستی  
تلفن 0232185404
شهرستان مهديشهر
آدرس خ امام - ستاد ف . شهرستان مهدیشهر
کد پستی  
تلفن 0232183568