فارس
 
مرکز استان
آدرس شیراز –میدان ولی عصر –پل پیرنیا- خ ساحلی (مثنوی)جنب معاینه فنی خودرو
تلفن
فکس
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان كازرون
آدرس بلوار ارتش – ک راهور –جنب ادراه آگاهی
کد پستی
تلفن
شهرستان استهبان
آدرس وكيل آباد – انتهای بلوار کشاورز
کد پستی
تلفن
شهرستان رستم
آدرس شهر مصيري-ساختمان کلانتری 11
کد پستی
تلفن
شهرستان داراب
آدرس خ کمربندی – سه راه شهرداری
کد پستی
تلفن
شهرستان پاسارگاد
آدرس سعادت شهر- بلوار امام خ استاديوم ورزشي- روبروی دانشگاه پیام نور
کد پستی
تلفن
شهرستان جهرم
آدرس ميدان چمران- فرماندهی انتظامي
کد پستی
تلفن
شهرستان مهر
آدرس بلوارامام حسين- ميدان انتظام
کد پستی
تلفن
شهرستان مرودشت
آدرس خ انقلاب- كلانتري11انقلاب
کد پستی 7371636847
تلفن 07283333511
شهرستان آباده
آدرس ميدان بسيج- ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی 7391785777
تلفن
شهرستان خنج
آدرس بلوارخاتم الانبيا- جنب دانشگاه آزاد- فرماندهي انتظامي خنج
کد پستی 7443117389
تلفن 07824527007
شهرستان فسا
آدرس ميدان شهدا- خ جهرمي- جنب كلانتري 12 معلم
کد پستی 7461973113
تلفن 07312224080
شهرستان قيروكارزين
آدرس شهرقیر –بلوار امام روبروی پمپ بنزین ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی 7476135788
تلفن 07924227003
شهرستان نيريز
آدرس بلواراستقلال- ستادفرماندهي انتظامي
کد پستی 7491835398
تلفن 07325230523
شهرستان فيروزآباد
آدرس ميدان گاز ستاد فرماندهی انتظامی جنب پمپ بنزین
کد پستی 7471888665
تلفن 07126223520
شهرستان ممسني
آدرس نورآباد ميدان آموزش و پرورش - بلوار 7 تير - كوچه 1 - ستاد ف.ا شهرستان
کد پستی 7351814194
تلفن
شهرستان زرين دشت
آدرس ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی 7486163996
تلفن 07112183557
شهرستان سپيدان
آدرس شهر اردکان ستاد فرماندهی انتظامی سپيدان
کد پستی 736193551
تلفن
شهرستان سروستان
آدرس سروستان محله حسن آباد - خ امام خميني –فرماندهی انتظامی شهرستان
کد پستی 7345176135
تلفن
شهرستان فراشبند
آدرس بلوار امام خميني روبرو اداره گاز - ستاد فرماندهي
کد پستی 7477157671
تلفن 07126625711
شهرستان خرمبيد
آدرس خرمبيد ستاد فرماندهي انتظامی
کد پستی 7451857556
تلفن 07324222666
شهرستان لارستان
آدرس شهر جديدلار - بلوار جمهوری اسلامی جنب پلیس راهورر –روبروی دانشگاه علمی و کاربردی
کد پستی
تلفن 07812252089
شهرستان بوانات
آدرس شهرك وليعصر - ستاد فرماندهي انتظامي
کد پستی 7397143619
تلفن
شهرستان ارسنجان
آدرس بلوار امام رضا –جنب پمپ بنزین ستاد فرماندهي انتظامي
کد پستی 7376177766
تلفن
شهرستان لامرد
آدرس ميدان امام - ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی
تلفن
شهرستان گراش
آدرس بلوار امام ستاد فرماندهی انتظامی
کد پستی
تلفن
شهرستان اقليد
آدرس بلوار شهید مطهري خ ش رجايي – ستاد فرماندهي انتظامي
کد پستی 7381673357
تلفن 07524223023
شهرستان کوار
آدرس شهرکوار میدان بسیج جنب اداره گاز ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان
کد پستی
تلفن
شهرستان خرامه
آدرس شهر خرامه –ستاد فرماندهی انتظامی استان
کد پستی
تلفن