قزوین
 
مرکز استان
آدرس دروازه رشت- بلوارميرزا كوچك خان- ك ژاندارمري- معاونت وظيفه عمومي
تلفن
فکس 02812183545
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان تاكستان
آدرس خ امام خميني- پشت كلانتري 11
کد پستی
تلفن 02425232504
شهرستان بوئین زهرا
آدرس بلوارشهيد بهشتي
کد پستی 3451743416
تلفن 02824553666
شهرستان البرز
آدرس فلكه اول قدس- خ ابن سينا- داخل كلانتري12
کد پستی 3431947981
تلفن
شهرستان آبیک
آدرس بلوارطالقاني- داخل كلانتري 11
کد پستی
تلفن