قم
 
مرکز استان
آدرس خيابان امام -خيابان شهيد حاج خداكرم-نرسيده به ترمينال- جنب كلانتري 18-معاونت وظيفه عمومي
تلفن 2183193
فکس 2183190
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)