کردستان
 
مرکز استان
آدرس سنندج- انتهای خ کشاورز-روبروی بیمارستان بعثت
کد پستی 6619673165
تلفن 0872182900
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان سقز
آدرس خ هفت تير-جنب ستاد انتظامي شهرستان
کد پستی 6681945677
تلفن 0872185171
شهرستان مريوان
آدرس ميدان امام حسین- بلوار مرزبان معاونت وظیفه عمومی
کد پستی 6671935773
تلفن 0872184492
شهرستان بانه
آدرس بلوار سردشت-كلانتري12 بانه داخل کلانتری معاونت وظیفه عمومی
کد پستی
تلفن
شهرستان ديواندره
آدرس خیابان امام(ره)- ستاد انتظامي شهرستان-کوچه پشت بیمارستان-معاونت وظیفه عمومی
کد پستی 6641943116
تلفن
شهرستان بيجار
آدرس بیجار- میدان طالقانی - بلوار امام حسن (ع)- معاونت وظیفه عمومی
کد پستی 6651931111
تلفن
شهرستان قروه
آدرس خيابان شريعتي-كوچه دارايي(شهید آئینی)جنب ستاد فرماندهی انتظامی –معاونت وظیفه عمومی
کد پستی 6661756585
تلفن 0872227506
شهرستان كامياران
آدرس خ سید قطب پشت کلانتری 11 –جنب منازل سازمانی نیروی انتظامی
کد پستی 6631744438
تلفن 08723524035
شهرستان دهگلان
آدرس دهگلان –میدان ساعت – کلانتری 11 داخل کلانتری
کد پستی 6667134649
تلفن
شهرستان سروآباد
آدرس سروآباد- ستاد فرماندهی انتظامی داخل ستاد
کد پستی 6678113537
تلفن 08753823089