کرمان
 
مرکز استان
آدرس بزرگراه امام(ره)-كوچه جنب اداره بازرگاني استان-معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 7617954495
تلفن 0341212327-0341213205
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان بردسیر
آدرس ميدان 17شهريور-فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی 7801913487
تلفن
شهرستان زرند
آدرس بلوار آزادي -ساختمان راهور
کد پستی 7761785311
تلفن 0342224504
شهرستان راور
آدرس خيابان امام(ره)-ميدان شهدا-فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی 7651713116
تلفن 09376996326
شهرستان کوهبنان
آدرس خيابان برهان الدين-جنب مصلي-فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی 7281719633
تلفن
شهرستان بم
آدرس ميدان ارگ 2000-فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی 7661771676
تلفن
شهرستان جیرفت
آدرس بلوار امام -نبش پل ملنتي-ساختمان كلانتري12
کد پستی 861785118
تلفن 03482213912
شهرستان کهنوج
آدرس خيابان امام-كلانتري11
کد پستی
تلفن 03495224032
شهرستان عنبرآباد
آدرس خيابان مطهري-ساختمان2فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی 7871956471
تلفن
شهرستان رودبار جنوب
آدرس رودبار جنوب-فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی
تلفن