لرستان
 
مرکز استان
آدرس خرم آباد-میدان عدالت –خ زرینکوب جنب اداره آگاهی –ابتدای بلوار شهید مصطفی توکل زاده
تلفن 0662182070-0662182079
فکس
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان بروجرد
آدرس خيابان جعفري-طبقه دوم كلانتري12
کد پستی
تلفن 3532
شهرستان دورود
آدرس بلوار شصت متري-ساختمان راهور-روبروي ستاد فرماندهي
کد پستی 6881713159
تلفن 3842
شهرستان ازنا
آدرس بلوار جهاد-جنب جهاد کشاورزی -داخل ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان
کد پستی
تلفن 84207
شهرستان اليگودرز
آدرس احمدآباد-بلوار شرقي-جنب کلانتری 12 و راهور
کد پستی
تلفن 3314
شهرستان سلسله
آدرس خیابان کاشانی-ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان –داخل ستاد
کد پستی
تلفن 84650
شهرستان دلفان
آدرس دلفان-خ حافظ شرقی انتهای سه راهی ولیعصر –پشت جهاد کشاورزی –جنب راهور
کد پستی
تلفن 4414
شهرستان كودشت
آدرس ميدان توحيد-خیابان شهید صیاد شیرازی –جنب کلانتری 11 معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 6841743456
تلفن 5620-5619
شهرستان پلدختر
آدرس ميدان بسيج-خيابان امام(ر) –میدان بسیج -جنب دادگستري
کد پستی 6851966935
تلفن 4843