مرکزی
 
مرکز استان
آدرس اراك-شهرك قائم-مقابل مركز تربيت معلم
تلفن 08612260012
فکس 0862208
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان ساوه
آدرس ميدان جهاد- جاده همدان- جنب راهور
کد پستی 3919693413
تلفن 02552220924
شهرستان خمين
آدرس ابتداي ورودي خمين- جنب پاسگاه حمزه لو
کد پستی 3881946657
تلفن 08652223063
شهرستان شازند
آدرس خ جمهوري- كلانتري11 شازند
کد پستی 3861859865
تلفن 08624224968
شهرستان محلات
آدرس خ جمهوري- روبروي بيمارستان امام خميني- ساختمان راهور
کد پستی 3781646491
تلفن 08663229560
شهرستان دليجان
آدرس بلوار شهداي معلم-ستاد فرماندهي انتظامي شهرستان دليجان
کد پستی 3791154153
تلفن 08664225411
شهرستان آشتيان
آدرس بلوار امام خميني-مقابل خانه معلم
کد پستی 3961959511
تلفن 08627224448
شهرستان تفرش
آدرس خيابان مطهري-ستاد فرماندهي شهرستان تفرش
کد پستی 3951737483
تلفن 08626222160
شهرستان كميجان
آدرس خيابان جمهوري-ستادفرماندهي انتظامي
کد پستی 3851775382
تلفن 08625454093
شهرستان خنداب
آدرس جنب پاسگاه بسيج-ستاد فرماندهي انتظامي
کد پستی 3841713435
تلفن 08625623045
شهرستان فراهان
آدرس بلوار شهيد فهميده-فرماندهي انتظامي بخش فراهان
کد پستی 3952138191
تلفن 08626622030
شهرستان زرنديه
آدرس شهر مامونيه-خيابان تهران ستاد فرماندهي انتظامي زرنديه
کد پستی 3941774174
تلفن 02565225757