یزد
 
مرکز استان
آدرس صفائيه - هنگ ژاندارمري - معاونت وظيفه عمومي
کد پستی 891684534
تلفن
ساعت کار ازشنبه تا چهارشنبه (ازساعت 7:30 الی 12:30)


شهرستان ها
شهرستان طبس
آدرس م قدس - پل شهيد بهشتي جنوبي - ستاد فا . ش طبس
کد پستی
تلفن 0352-4222515
شهرستان تفت
آدرس م امام حسين - ستاد فرماندهي انتظامي ش تفت
کد پستی
تلفن
شهرستان بافق
آدرس خ وحشي بافقي - ساختمان كلانتري مركزي
کد پستی
تلفن
شهرستان ابركوه
آدرس م وليعصر - فرماندهي انتظامي ش ابركوه
کد پستی 8931713359
تلفن
شهرستان اردكان
آدرس بلوار ش بهشتي - فرماندهي انتظامي ش اردكانل
کد پستی 8951836959
تلفن
شهرستان ميبد
آدرس جنب دانشگاه آزاد اسلامي ميبد - روبرو مهرآباد - ستاد ف.ا.ا.ش ميبد
کد پستی
تلفن
شهرستان صدوق
آدرس اشكذر - خ امام - كلانتري مركزي اشكذر
کد پستی
تلفن 0352-3624131
شهرستان مهريز
آدرس خ هفتم تير - طبقه فوقاني راهنمايي و رانندگي شهرستان مهريز
کد پستی
تلفن 0352-5226510