شرایط و ضوابط اربعین
 

 

بسمه تعالی

ویژه نامه اربعین حسینی

سازمان وظیفه عمومی ناجا ضمن آرزوی سلامتي و توفیق زیارت کربلای معلی در اربعین سالار شهیدان برای همه عاشقان راه حق و دینداری ، شرایط خروج مشمولان خدمت وظیفه عمومی در اربعین حسینی به شرح ذیل اعلام دارد:

ضوابط کلی

- شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور به قرار ذیل می باشد:

الف- فاقد غیبت باشند.

ب- دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

پ- مشمولانی که تحصیل آنان به اتمام رسیده است (فارغ التحصیل، انصراف، اخراج و ترک تحصیل منجر

به اخراج) دارای برگه اعزام بدون غیبت، و تا تاریخ اعزام یک ماه فرصت داشته باشند.

ت- صدور مجوز خروج از کشور برای مشمولانی که درحین رسیدگی به درخواست معافیت های(کفالت، موارد خاص، پزشکی) می باشند، در صورتی که فاقد غیبت باشند، با سپردن وثیقه و لحاظ سایر شرایط بلامانع است.
ث- سپردن وثیقه مورد نیاز

- وثیقه خروج از کشور مشمولان عتبات عالیات

الف- وثیقه خروج از کشور سفرزیارتی به کشورعراق مبلغ 30،000،000 ريال وجه نقد می باشد.

ب- استفاده از ضمانت ستاد اربعین دانشجویان .

- مدت زمان خروج از کشور برای اربعین

مجوز خروج برای سفرهای زیارتی دانشجویان به کشورهای عراق با درخواست دانشگاه محل تحصیل و

تعیین محدوده زمانی خروج از کشور و حداکثر به مدت 30 روز صادر می گردد.
شرایط و نحوه اقدام برای خروج از کشور دانشجویان

1- فاقد غیبت باشند.

2- دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

3– در سنوات اولیه تحصیلی یا سنوات ارفاقی(دارای مجوز سنوات ارفاقی) باشند.

4- ثبت درخواست مجوز خروج از کشور به صورت اینترنتی با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانیwww.epolice.ir

5- سپردن وثیقه مورد نیاز

نحوه اقدام

از طریق ضمانت ستاد عمره و عتبات عالیات

گام اول : دانشجویانی که می خواهند از ضمانت ستاد عمره و عتبات دانشگاه ها بهره مند شوند می بایست

با مراجعه به سامانه ستاد ملی اربعین دانشگاهیان به نشانی www.sagha-noor.ir مراجعه نمايند. و با توجه

به راهنما اقدام نمایند . 

گام دوم : دانشجویان در مرحله بعد با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی www.epolice.ir مراجعه نمایند .نکته : برای ورود به سیستم داشتن کد ملی وکد سخا الزامی است و برای دریافت کد سخا می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 مراجعه نمایید .

گام سوم : کد ملی و کد سخا را وارد و درخواست خروج از کشور خود را ثبت می نمایند و منتظر تایید معافیت تحصیلی توسط دانشگاه مربوطه می شوید.

گام سوم : سپس دانشجو مجددا به سامانه خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه می نماید و در صورت تایید دانشگاه می بایست در بخش واریز وجه وثیقه با ثبت کد سقا که از طریق (سامانه سقا ) دریافت کرده اند درخواست خود را ثبت ودر نهایت ظرف 48 ساعت کاری ،مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی صادر خواهد شد .

از طریق واریز وثیقه توسط مشمول

گام اول: دانشجویان در مرحله بعد با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی www.epolice.ir مراجعه نمایند .

نکته : برای ورود به سیستم داشتن کد ملی وکد سخا الزامی است و برای دریافت کد سخا می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 مراجعه نمایید .

گام دوم : کد ملی و کد سخا را وارد و درخواست خروج از کشور خود را ثبت می نمایند و منتظر تایید معافیت تحصیلی توسط دانشگاه مربوطه می شوید.

نکته : برای بازگشت خودکار مبلغ ودیعه به حساب متقاضی ،بعد از ورود به کشور داشتن شماره حساب قوامین به نام خود مشمول الزامی می باشد .

گام سوم : سپس دانشجو مجددا به سامانه خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه می نماید و در صورت تایید دانشگاه می بایست در بخش واریز وجه وثیقه به مبلغ سه میلیون تومان را به عنوان ودیعه به صورت اینترنتی پرداخت کرده ودر نهایت ظرف 48 ساعت کاری ،مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی صادر خواهد شد .

شرایط و نحوه اقدام برای خروج از کشور دانش آموزان

1- فاقد غیبت باشند.

2- ارایه گواهی اشتغال به تحصیل برای دانش آموزان

3- دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

4- سپردن وثیقه مورد نیاز

نحوه اقدام:

مشمولان دانش آموز هم برای درخواست مجوز خروج به وظیفه عمومی استان محل سکونت ،همراه باکارت ملی و گواهی اشتغال به تحصیل از دبیرستان مراجعه می نمایند و با سپردن وثیقه سه میلیون تومانی می توانند مجوز خروج از کشور اخذ نمایند .

شرایط و نحوه اقدام برای خروج از کشور طلاب

1- فاقد غیبت باشند.

2- دارای معافیت تحصیلی بوده و وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند.

3– در سنوات اولیه تحصیلی یا سنوات ارفاقی(دارای مجوز سنوات ارفاقی) باشند.

طلاب حوزه های علمیه نیز طبق تفاهم های صورت گرفته ، می توانند با مراجعه به مراکز مدیریت حوزه علمیه استان ها و ضمانت حوزه های علمیه ، بدون نیاز وثیقه ،مجوز خروج از کشور دریافت کنند

نحوه اقدام :

طلاب دارای شرایط پس از مراجعه به مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان ها و درخواست خروج از کشور به صورت اینترنتی توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه ثبت و ضمانت توسط آن مرکز صورت گرفته وسپس درخواست به کارتابل کارشناسان وظیفه عمومی استان ها ارسال و مجوز خروج در مدت 48 ساعت صادر می شود . ونیاز به مراجعه به وظیفه عمومی استان محل سکونت نمی باشند .

شرایط و نحوه اقدام برای خروج از کشور جریمه مشمولان غایب

افرادی که در قانون جریمه مشمولان غایب ثبت نام کرده اند ، در صورت پرداخت حداقل نیمی از مبلغ جریمه ، می توانند برای خروج از کشوربرای اربعین با سپردن وثیقه سه میلیون تومانی مجوز خروج از کشور در یافت کنند . این دسته از مشمولان می بایست به وظیفه عمومی استان محل سکونت خود مراجعه نمایند .

شرايط و نحوه اقدام برای خروج از کشور مشمولان دارای برگ اعزام به خدمت

1- فاقد غیبت باشند.

2- دارای برگه اعزام بدون غیبت، و تا تاریخ اعزام یک ماه فرصت داشته باشند.

3- ثبت درخواست مجوز خروج از کشور به صورت اینترنتی با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی www.epolice.ir

سپردن وثیقه مورد نیاز

نحوه اقدام

گام اول: مشمولان دارای شرایط در مرحله بعد با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی www.epolice.ir مراجعه نمایند .

نکته : برای ورود به سیستم داشتن کد ملی وکد سخا الزامی است و برای دریافت کد سخا می توانید به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10 مراجعه نمایید .

گام دوم : کد ملی و کد سخا را وارد و درخواست خروج از کشور خود را ثبت می نمایند

نکته : برای بازگشت خودکار مبلغ ودیعه به حساب متقاضی ،بعد از ورود به کشور داشتن شماره حساب قوامین به نام خود مشمول الزامی می باشد .

گام سوم : سپس مشمول مجددا به سامانه خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه می نماید و در صورت تایید وظیفه عمومی استان محل سکونت می بایست در بخش واریز وجه وثیقه به مبلغ سه میلیون تومان را به عنوان ودیعه به صورت اینترنتی پرداخت کرده ودر نهایت ظرف 48 ساعت کاری ،مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی صادر خواهد شد .

شرایط و نحوه اقدام برای خروج از کشور سربازان وظیفه

سربازان وظیفه برای خروج از کشور برای شرکت در راهپیمایی اربعین می بایست به یگان خدمتی مراجعه و پس از تایید حفاظت یگان، و همچنین سپردن وثیقه مورد نیاز به نیروی مربوط مجوز خروج اخذ می کنند .